TỪ

TÀI NGUYÊN CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM

ĐẾN VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ CAO TOÀN CẦU


Masan High-Tech Materials (MHT) là nhà cung cấp sản phẩm vonfram cận sâu hàng đầu thế giới cho các ngành công nghiệp chủ chốt như ô tô, hàng không, sản xuất hóa chất, xây dựng, điện tử, năng lượng, kĩ thuật, khai thác mỏ và chế tạo công cụ.

Mục tiêu của Masan High-Tech Materials là chứng minh cho thế giới thấy một công ty Việt Nam có thể dẫn dắt sự thay đổi thị trường Vonfram toàn cầu thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các khách hàng để cung cấp các giải pháp được phát triển trong nước cho toàn thế giới. Điều này giúp MHT có được năng lực tài chính mạnh và ổn định qua các chu kì kinh doanh.

Xem thêm...

TÀI NGUYÊN CHIẾN LƯỢC

MHT cam kết đem lại nguồn cung tài nguyên chiến lược cho những khách hàng đang tìm kiếm các sản phẩm chất lượng cao được sản xuất từ nguyên liệu vonfram sơ cấp hoặc vonfram tái chế. Từ Việt Nam, Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC) cung cấp các sản phẩm APT, BTO & YTO chất lượng cao từ tinh quặng sơ cấp, đồng thời với việc mua lại Công ty H.C. Starck Tungsten Powder - một trong những nhà tái chế vonfram lớn nhất châu Âu, cung cấp các loại bột vonfram bột và vonfram cacbua chất lượng cao được sản xuất tại Đức, Trung Quốc Canada theo đúng yêu cầu của khách hàng tại nước đó.

Vị thế về chất lượng của MHT được củng cố thông qua các cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) ngay tại Công ty tại Đức và Việt Nam với sự hỗ trợ của công ty thí nghiệm ChemiLytics – là công ty thuộc sở hữu 100% bởi MHT. ChemiLytics là Phòng thí nghiệm Phân tích Vật liệu chịu lửa số 1 tại Châu Âu và là một trong những phòng thí nghiệm công nghiệp lớn nhất tại Đức về phân tích nguyên tố vô cơ và xác định đặc tính của bột.

MHT, thông qua Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo thuộc 100% sở hữu của mình, đang quản lý và vận hành mỏ flourite lớn nhất thế giới ngoài 2 nguồn chính (tại Trung Quốc và Mexico), chiếm từ 6%-7% tổng nguồn cung florti cấp axit trên toàn cầu​.

Xem thêm...

ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

Báo cáo

Thường niên năm 2019

Xem thêm...

VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ CAO


MHT là nhà cung cấp thượng hạng hàng đầu thế giới về vonfram kim loại công nghệ và cac-bua hiệu năng cao. Với khả năng đổi mới sáng tạo, sự cam kết rõ ràng về chất lượng và chuyên môn sâu rộng về công nghệ, chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ chuỗi tạo giá trị, là đối tác chuyên môn để hỗ trợ khách hàng phát triển và kiến tạo giải pháp.

SUSTAINABILITY HEALTH AND SAFETY
SUSTAINABILITY ENVIRONMENT
SUSTAINABILITY MINING
SUSTAINABILITY PROCESSING
SUSTAINABILITY SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
SUSTAINABILITY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
SUSTAINABILITY COMMUNITY AND ECONOMIC RESTORATION
FINANCE

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Báo cáo Phát triển Bền vững được xây dựng theo hướng dẫn của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu GRI, phiên bản G4. Báo cáo cũng phản ánh việc áp dụng phù hợp các chính sách, tiêu chuẩn và qui trình quản lý theo thông lệ quốc tế, gồm cả các nguyên tắc khung phát triển bền vững của Hội đồng Quốc tế về Khai thác và Chế biến Khoáng sản (ICMM) và Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp Quốc (UNGC), hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện và đánh giá tác động môi trường và xã hội (EIA), và các chính sách môi trường và xã hội cũng như những tiêu chuẩn và thực tiễn về môi trường và xã hội bền vững của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Báo cáo Phát triển Bền vững của Công ty năm nay đặc biệt quan tâm đến các Mục tiêu phát triển Bền vững (SDGs) và Bộ chỉ số Bền vững của Doanh nghiệp (CSI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố để đưa ra các phương pháp đánh giá mức độ phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Xem thêm...

Liên hệ +84 28 6256 3862