Bảo vệ

Mục tiêu công việc:

 • Đảm bảo an ninh trật tự Công ty theo nhiệm vụ được BCH An ninh phân công

Nhiệm vụ chính:

 • Hỗ trợ hoạt động hàng ngày của Ca làm việc và sẽ thực hiện các nhiệm vụ theo mô tả vị trí này
 • Hỗ trợ đào tạo Nhân viên bảo vệ / Nhân viên An ninh theo yêu cầu của Quản lý an ninh và thông báo cho Giám sát an ninh cấp cao về bất kỳ yêu cầu phát triển nhân viên nào khác
 • Theo dõi hiệu quả hoạt động của nhân viên Bảo vệ, CRO và nhân viên An ninh trong ca và báo cáo cho Giám sát an ninh cấp cao
 • Hướng dẫn và hỗ trợ cho các thành viên trong nhóm an ninh thông qua ứng phó khẩn cấp. Cung cấp và gửi các báo cáo liên quan đến bảo mật cho Giám sát cấp cao theo hướng dẫn
 • Giải quyết mọi sự cố, tranh chấp theo yêu cầu
 • Đảm bảo mọi công việc được theo dõi bằng văn bản, nhật ký và công việc luôn gọn gàng, ngắn gọn và chính xác
 • Tích cực hỗ trợ Giám sát An ninh Cấp cao trong việc phát triển năng lực và hiệu quả của nhân viên
 • Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác theo chỉ dẫn của Giám sát an ninh cấp cao hoặc Giám đốc/ Quản lý HSS
 • Duy trì an ninh nghiêm ngặt trong tất cả các cơ sở của NPMC, cần thiết để ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ người có liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất lợi nào, ghi lại và báo cáo các hoạt động đó lên cấp cao hơn
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách về an toàn, môi trường và quan hệ cộng đồng của NPMC; các yêu cầu về hệ thống Quản lý Sức khỏe, An toàn và Môi trường của NPMC
 • Hỗ trợ điều tra theo hướng dẫn
 • Hỗ trợ Giám sát An ninh Cấp cao trong việc quản lý tài liệu một cách hiệu quả (thư mục tệp, biểu mẫu, hồ sơ, kho lưu trữ, …)
 • Hỗ trợ Giám sát An ninh Cấp cao trong việc lập kế hoạch danh sách hàng ngày / hàng tháng cho tất cả các thành viên an ninh

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THCS trở lên
 • Kiến thức: liên quan nghiệp vụ bảo vệ
 • Kỹ năng: đọc, hiểu và áp dụng các quy trình; biết sử dụng các công cụ, phương tiện của bảo vệ
 • Thể chất: Sức khỏe tốt đảm bảo các tiêu chí về sức khỏe của Công ty đặt ra khi dự tuyển
 • Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên
 • Tố chất cá nhân và yêu cầu khác: Trung thực, có trách nhiệm với công việc
Làm sao để đăng kí

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.