Cán bộ an toàn bộ phận Sản xuất


Mục tiêu công việc
:

 • Hỗ trợ Trưởng bộ phận Sản xuất triển khai công tác an toàn trong bộ phận nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật của công ty, đạt các mục tiêu đề ra và đóng góp xây dựng văn hóa an toàn trong nhà máy NPMC

Nhiệm vụ chính:

 • Hỗ trợ Trưởng bộ phận nhằm nâng cao ý thức về tuân thủ an toàn và thúc đẩy phát triển văn hóa an toàn của nhân viên phận và nhà thầu
 • Nhận diện các mối nguy, thực hiện việc kiểm tra an toàn thường xuyên và đưa ra các biện pháp khắc phục và biện pháp đối phó, phòng ngừa
 • Phối hợp kiểm tra phương tiện, thiết bị, vật tư và hóa chất sử dụng tại nhà máy theo quy định của Công ty
 • Đánh giá tất cả các quy trình liên quan đến an toàn trong bộ phận Sản xuất bao gồm Take 5, Task Observations, Báo cáo mối nguy, JHA’s, SWIPS audits, cũng như Báo cáo 5S và Kiểm tra Nơi làm việc hàng tháng
 • Phối hợp và tham gia các cuộc họp về an toàn và điều tra sự cố, tai nạn
 • Chuẩn bị các báo cáo và dữ liệu thống kê về hoạt động an toàn
 • Phối hợp quá trình Theo dõi, Đăng ký / Đánh giá Rủi ro
 • Triển khai các khóa đào tạo an toàn cho tất cả nhân viên bộ phận và nhà thầu
 • Thiết lập các quy trình, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, danh mục kiểm tra và các biểu mẫu liên quan đến an toàn theo yêu cầu của tổ chức và hướng dẫn Trưởng bộ phận
 • Phối hợp với bộ phận An toàn đánh giá, xác định việc tuân thủ luật pháp về an toàn trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh công nghiệp, đề xuất và thực hiện các hành động ngăn ngừa và khắc phục.

Yêu cầu công việc:

Kiến thức, Kinh nghiệm và Kỹ năng

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành chuyên ngành Hóa, Kỹ thuật, Công nghệ hoặc An toàn Lao động
 • Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn quản lý an toàn
 • Hiểu biết về các quy định của luật pháp trong lĩnh vực Vệ sinh Công nghiệp và An toàn Lao động
 • Có khả năng làm việc với các nền văn hóa khác nhau

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Kỹ năng đào tạo và giao tiếp tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Xây dựng mối quan hệ và làm việc nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Có sức khỏe thể chất tốt
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.