Cán bộ cấp cao – Bản đồ


Mục tiêu công việc
:

Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến bản đồ của dự án Núi Pháo. Trong đó công việc chính là lập bản đồ Bồi thường – Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, Thuê đất và sở đỏ Dự án.

Phối hợp với các bộ phận của Công ty thiết lập bản đồ phục vụ Khai thác, Môi trường,… từ bản đồ Thu hồi đất

Nhiệm vụ chính:

 • Lập bản đồ BT-GPMB các khu dự án và các vấn đề liên quan đên bản đồ trong công tác BT-GPMB
 • Lập bản đồ các dự án triển khai thành phần
 • Phối hợp, thực hiện công tác lập bản đồ thuê đất, bìa đỏ dự án ..
 • Phối hợp cùng các Đơn vị TV đo đạc bản đồ kiểm tra, hoàn thiện bản đồ Dự án
 • Cập nhật BT-GPMB, giao đất, thuê đất và bìa đỏ dự án
 • Phối hợp cùng các bộ phận Công ty thiết lập bản đồ phục vụ Khai thác, Môi trường, … từ bản đồ Thu hồi đất
 • Quản lý, lưu trữ dữ liệu

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm, Kỹ năng và Kiến thức

 • Tốt nghiệp Đại Học mỏ hoặc khối Kỹ thuật liên quan mỏ địa chất
 • Thành thạo phần mềm Mapinfor, Microstation. Sử dụng được Autocad
 • Thành thao tin học Văn Phòng
 • Có kinh nghiệm làm việc các dự án 3-5 năm
 • Ưu tiên đã làm việc trong lĩnh vực khai thác mỏ và Dự án

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Tiếng Anh giao tiếp
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.