Cán bộ phục hồi môi trường

Mục tiêu công việc:

 • Thực hiện công tác phục hồi môi trường theo kế hoạch và phạm vi công việc được giao

Nhiệm vụ chính:

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để khảo sát, kiểm tra, xử lý, đề xuất các kế hoạch cải tạo phục hồi môi trường cho tất cả các khu vực liên quan
 • Lập kế hoạch phục hồi, tổ chức thực hiện, giám sát, báo cáo, đánh giá quá trình cải tạo, phục hồi môi trường đảm bảo hiệu quả bền vững bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động gồm trồng cây, kiểm soát xói mòn, ổn định đất, kiểm soát loài động thực vật, côn trùng. Đánh giá và có hành động phù hợp đối với các khu vực đã phục hồi, cần phục hồi
 • Đảm bảo chương trình cải tạo phục hồi môi trường phải được tuân thủ theo các quy định, các kế hoạch đã được phê duyệt
 • Giám sát hoạt động trồng, gieo hạt giống trong quá trình phục hồi và ghi chép tỷ lệ sống/chết cây trồng để đánh giá và có biện pháp xử lý kịp thời
 • Giám sát, điều phối và chấm công lao động phổ thông thực hiện chương trình phục hồi môi trường
 • Đảm bảo vận hành vườn ươm một cách hiệu quả nhằm giảm chi phí mua sắm
 • Kiểm tra giám sát các thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ công tác phục hồi môi trường hiệu quả, tiết kiệm và đề xuất kế hoạch mua sắm mới nếu cần thiết
 • Tham gia lập Báo cáo phục hồi môi trường định kỳ phục vụ quản lý nội bộ và trình cơ quan quản lý nhà nước theo quy định
 • Tham gia lập, thiết kế, nghiên cứu các chương trình/đề tài liên quan đến phục hồi môi trường và đa dạng sinh học

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Lâm nghiệp, môi trường, thủy văn, hóa học, sinh học hoặc chuyên ngành liên quan
 • Hiểu biết về việc cây trồng, đất đai và các vấn đề liên quan đến việc phục hồi môi trường. Biết cách
  thiết lập, sắp xếp, thực hiện giám sát chương trình phục hồi nhằm đạt được yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra. Có khả năng phân tích số liệu, viết báo cáo
 • Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan đến phục hồi môi trường, tái trồng rừng và cây
  trồng… Có khả năng hợp tác và làm việc theo sự hướng dẫn hoặc theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, và có khả năng duy trì định hướng và đạt được mục tiêu công việc với ít sự giám sát nhất. Trung thực, liêm khiết trong mọi công việc và có mong muốn thật sự đảm bảo mang lại kết quả có lợi cho tất cả bên liên quan của dự án

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Khả năng giao tiếp và viết Tiếng Anh
 • Thành thạo Tin học văn phòng: Microsoft Offices. Biết một số phần mềm: Mapinfo, ENVI,…
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tư duy và phân tích vấn đề
 • Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc, tạo dựng quan hệ, giải quyết các xung đột
 • Kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch và làm việc theo nhóm
Làm sao để đăng kí

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.