Công nhân vận hành

Mục tiêu công việc:

Tuân thủ theo các chỉ dẫn của giám sát khu vực về kế hoạch sản xuất. Tuân thủ tất cả các Quy trình
Vận hành Chuẩn khi vận hành các thiết bị, lấy mẫu để chuyển tới phòng phân tích. Thực hiện công
tác vệ sinh hàng ngày trong khu vực được giao theo yêu cầu của giám sát khu vực

Nhiệm vụ chính:

 • Lấy các mẫu sản phẩm để chuyển tới phòng phân tích.
 • Thực hiện các kiểm tra tỷ trọng quặng và các tỷ lệ pha hóa chất trong khu vực được giao và ghi vào bảng theo dõi khu vực.
 • Ghi các dữ liệu bào bảng theo dõi khu vực và nhập dữ liệu tương ứng lên trang Quản lý dữ liệu
 • Kiểm tra hiện trạng của tất cả các thiết bị trong khu vực được giao; báo cáo các vấn đề (nếu có) có thể dẫn tới dừng máy cho giám sát khu vực.
 • Tuân thủ Quy trình Vận hành Chuẩn khi vận hành các thiết bị.
 • Tiến hành các công tác vệ sinh trong khu vực được giao.
 • Đảm bảo hoàn thành Vệ sinh Thiết bị và 5S trong khu vực được giao
 • Đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác trong các khu vực làm việc
 • Tham dự tất cả các khóa đào tạo liên quan tới An toàn tại nơi làm việc bao gồm SWIPS (1-4); Kiểm soát Không gian Hạn chế, Phân tích Mối nguy Công việc và Phân tích Mối nguy, Take 5, Quan sát công việc
 • Nhận diện và báo cảo nguy hiểm/mối nguy bất kỳ trong khu vực; hỗ trợ các phương án giảm thiểu rủi ro
 • Làm việc có kỷ luật theo nội quy & quy định của NPMC

Yêu cầu công việc:

 • Chứng chỉ nghề, chuyên ngành khai thác khoáng sản, lĩnh vự kỹ thuật hoặc ngành có liên quan.
 • Kinh nghiệm về khai thác khoáng sản
 • Kỹ năng giao tiếp & giao tiếp trong nhóm
 • Giải quyết vấn đề
 • Xây dựng mối quan hệ , làm việc nhóm
Làm sao để đăng kí

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.