Giám sát An ninh

Mục tiêu công việc:

 • Vị trí này tồn tại để ngăn ngừa tổn thất bằng cách đảm bảo rằng các chiến lược hiệu quả được phát triển trong các khía cạnh chuẩn bị, đào tạo và duy trì trên tất cả các lĩnh vực phụ trách, thông qua hoạt động hiệu quả của Bộ phận An ninh
 • Người đương nhiệm sẽ cung cấp hướng dẫn lãnh đạo và hỗ trợ nhân viên công ty thông qua việc bảo vệ tài sản bằng cách giám sát các vấn đề ứng phó khẩn cấp và an ninh trên toàn bộ công trường
 • Cung cấp và gửi các báo cáo liên quan đến bảo mật cho Chính quyền địa phương và các bộ phận của NPM theo tư vấn

Nhiệm vụ chính:

 • Tổ chức đào tạo nhân viên bảo vệ theo yêu cầu, giám sát và hỗ trợ hoạt động hàng ngày của nhân viên Bảo vệ, CRO và Nhân viên bảo vệ theo ca để đảm bảo hiệu quả hoạt động của họ
 • Hiểu và đảm bảo mọi hoạt động an ninh tuân theo các chính sách / quy trình của công ty để duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt trong mọi vấn đề liên quan đến thiết bị và thông tin. Tất cả công việc bằng văn bản, nhật ký và công việc quản trị chung luôn gọn gàng, ngắn gọn và chính xác
 • Tiếp nhận và giải quyết tất cả các sự cố liên quan đến an ninh và báo cáo kết quả kịp thời hoặc hỗ trợ điều tra theo chỉ dẫn
 • Tích cực hỗ trợ Giám sát trưởng An ninh trong việc phát triển năng lực và hiệu quả của nhân viên
 • Duy trì an ninh nghiêm ngặt trong tất cả các cơ sở của NPMC, cần thiết ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ những người liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất lợi nào và để ghi lại, báo cáo hoạt động đó lên cấp cao hơn
 • Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác theo chỉ dẫn của Giám sát trưởng An ninh hoặc Trưởng bộ phận An ninh

Yêu cầu công việc:

 • Bằng cấp liên quan trong các nghiệp vụ Cảnh sát hoặc An ninh
 • Có kiến thức cao về các chiến lược ứng phó và đào tạo An ninh
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong ngành khai thác trong lĩnh vực an ninh hoặc kiểm soát tổn thất
 • Có kinh nghiệm trong việc kiểm soát nhân viên an ninh theo hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đào tạo, giám sát… và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương
 • Giao tiếp; báo cáo; điều tra; giải quyết sự cố an ninh; đội bảo vệ kiểm soát bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đào tạo / đánh giá, …
 • Đánh giá rủi ro / dự báo rủi ro và đưa ra cách quản lý / hành động thích hợp, thu thập thông tin tình báo
 • Kiến thức về Đạo luật và Quy định An toàn mỏ
 • Có khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ như Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Trung là lợi thế
 • Năng lực cá nhân và Yếu tố khác: liêm chính, đáng tin, kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác tốt
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.