Giám sát cơ khí đào tạo

Nui Phao Mining Company · Asia Pacific ·
Full-time

Nhiệm vụ chính

 • Các nhiệm vụ phải được thực hiện theo luật pháp, quy định có liên quan của Việt Nam và Quốc tế cũng như các chính sách, tiêu chuẩn và quy trình về Sức khỏe, An toàn, Môi trường và Quan hệ Cộng đồng của Công ty Khai thác mỏ Núi Pháo để đảm bảo các thành viên trong nhóm của họ tuân thủ các chính sách này
 • Báo cáo và/hoặc xử lý mọi vấn đề liên quan đến an toàn, mọi vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của địa điểm Núi Pháo
 • Cam kết đào tạo và phát triển cá nhân trong vai trò này
 • Lập kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức lao động, vật liệu và giám sát bất kỳ nhiệm vụ nào đã được lên kế hoạch và/hoặc không có kế hoạch
 • Lập kế hoạch và lịch trình hàng tuần
 • Biên bản bàn giao ca làm việc hiện tại
 • Lập kế hoạch ngừng hoạt động, chuẩn bị và thực hiện các nhiệm vụ
 • Kiểm tra các bộ phận và/hoặc vật liệu quan trọng có thể ảnh hưởng đến sản xuất tại mỏ Núi Pháo
 • Đánh giá hiệu suất
 • Hiệu suất KPI
 • Đảm bảo nhiệm vụ bảo trì đạt chi phí tốt nhất và trong mức ngân sách mong đợi
 • Tiếp tục nâng cao hiệu quả chi phí kinh doanh Núi Pháo thông qua việc sử dụng hiệu quả thời gian, bảo quản thiết bị và ý thức quản lý vật tư tiêu hao, lãng phí

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Tốt nghiệp cao đẳng thương mại
 • Giấy chứng nhận thương mại được quốc tế công nhận
 • Chứng chỉ IV Huấn luyện viên và Giám định viên
  Kinh nghiệm
 • Kiến thức cơ khí cao liên quan đến thiết bị chế biến khoáng sản và kỹ thuật tổng hợp
 • Kiến thức chung về quy định khai thác mỏ
 • Thực hành về Sức khỏe, An toàn, Môi trường và Cộng đồng
 • Hiểu biết về hệ thống quản lý bảo trì
 • Kiến thức về phần mềm quản lý bảo trì và sử dụng máy tính
 • Microsoft Office
 • Hệ thống quản lý bảo trì máy tính CMMS
 • Có khả năng diễn giải bản vẽ kỹ thuật
 • Có khả năng đánh giá tại chỗ các sự cố của nhiều thiết bị cùng với khả năng chuyển hướng nguồn lực’ nhằm giảm thiểu tổn thất sản xuất có thể xảy ra.
 • Kinh nghiệm lập kế hoạch
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giám sát trong ngành Khai thác mỏ hoặc công nghiệp nặng

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Kỹ năng kỷ luật và tư vấn
 • Giao tiếp hiệu quả với tất cả các cấp trong tổ chức.
 • Có khả năng xây dựng mối quan hệ tích cực với các bộ phận khác.
 • Có khả năng xác định các yếu tố động lực cá nhân của cá nhân và có thể tận dụng những yếu tố này để mang lại lợi ích cho công ty.
 • Thể hiện sự nhất quán trong việc ra quyết định và đưa ra các chỉ thị.
 • Lãnh đạo trực quan thông qua hành động và hành vi
 • Khuyến khích đạo đức làm việc phù hợp với giá trị và mục tiêu của công ty
 • Hỗ trợ phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên mới.
 • Kỹ năng tư vấn và kỷ luật.
 • Có khả năng làm việc và lãnh đạo các nhóm có hiệu suất cao
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.