Giám sát kết cấu, thiết bị và đường ống công nghệ cấp cao

Nui Phao Mining Company · Asia Pacific ·
Full-time

Nhiệm vụ chính

 • Lập kế hoạch và điều phối các sáng kiến Dự án, phạm vi phát triển công việc.
 • Cung cấp lời khuyên kỹ thuật cho các bên liên quan, nhà cung cấp và nhà thầu tại công trường.
 • Xem xét giá dự thầu từ các nhà cung cấp/nhà thầu và đánh giá hồ sơ đệ trình về tính tuân thủ kỹ thuật.
 • Tổng quan về toàn bộ dự án (trong các lĩnh vực) từ quan điểm kỹ thuật trong khi vẫn duy trì cách tiếp cận cởi mở đối với tất cả các thắc mắc.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với tất cả các bên liên quan, Cung cấp khả năng lãnh đạo và lời khuyên ở đâu và khi được yêu cầu.
 • Phạm vi phát triển công trình của SMP từ thiết kế ý tưởng đến thiết kế chi tiết, mua sắm, xây dựng và vận hành thử.
 • Quản lý QA/QC công trường xây dựng (SMP).
 • Phát triển, xem xét và phê duyệt ITP liên quan đến chế tạo và lắp đặt (SMP)
 • Hoạt động vận hành nhà máy ở đâu và khi được yêu cầu.

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Bằng cấp kỹ thuật (Bằng cử nhân) hoặc bằng cấp SMP tương đương và có liên quan.
 • Kinh nghiệm sâu rộng trong các dự án khai thác mỏ – cả dự án mỏ nâu và mỏ xanh.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành Dầu khí hoặc khai thác mỏ, kỹ sư sau đại học. Và ít nhất hơn 2 năm ở vai trò Kỹ sư dự án.
 • Kinh nghiệm về TQ’S, kiểm tra hồ sơ, mua sắm kỹ thuật, đánh dấu ranh giới, báo cáo tiến độ.
 • Kinh nghiệm về phạm vi phát triển công việc – quản lý nhà thầu xây dựng SMP và QA/QC.
 • Khả năng làm việc nhóm tốt.
 • Kỹ năng mềm tốt là một lợi thế

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Cam kết thúc đẩy văn hóa nhóm định hướng an toàn.
 • Lập kế hoạch và sắp xếp các yêu cầu về lao động và công việc để đáp ứng các cam kết về thời gian trong hợp đồng và tối đa hóa việc sử dụng nguồn lực.
 • Giám sát tiến độ so với lịch trình làm việc để đảm bảo xác định được mọi vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ, ngân sách hoặc các lĩnh vực khác của dự án.
 • Phát triển mối quan hệ bền chặt với các khách hàng quan trọng và liên lạc hàng ngày để lập kế hoạch công việc, thông báo cho họ về tiến độ, giải quyết mọi vấn đề quan tâm và xác định các biến thể hoặc công việc bổ sung cần thiết. •
 • Cung cấp huấn luyện và đào tạo các kỹ sư cấp dưới khác và các thành viên trong nhóm.
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.