Giám sát kiểm soát tuân thủ

Nui Phao Mining Company · Asia Pacific ·
Full-time

Nhiệm vụ chính

 • Hỗ trợ xây dựng các kế hoạch kiểm soát tuân thủ định kỳ/ đột xuất/ theo chỉ đạo của Ban Giám đốc để đảm bảo việc tuân thủ quy định Pháp luật, Nội quy lao động, các Chính sách/ QT/ QĐ/ HD thực hiện công việc tại các khối/ phòng ban/ bộ phận
 • Lập kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện KSTT của mảng phụ trách
 • Thực thi hoạt động Kiểm soát tuân thủ cùng các Cán bộ chuyên môn phòng ban/bộ phận chức năng đánh giá, xây dựng, cải tiến quy trình, quy định, chính sách, hướng dẫn nội bộ đã ban hành & quy định pháp luật và thực tế áp dụng tại các nhà máy, bộ phận của Công ty
 • Xây dựng kỷ yếu lỗi vi phạm mảng phụ trách, đào tạo kỷ yếu kiểm soát tuân thủ để cảnh báo cho toàn hệ thống khắc phục, phòng ngừa, rút kinh nghiệm
 • Kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện các rủi ro, đề xuất và hậu thuẫn các ý tưởng cải tiến Chính sách/ QT/ QĐ/ HD thực hiện công việc trong mảng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
 • Lập báo cáo phân tích các điểm không phù hợp từ các kết quả đánh giá kiểm soát tuân thủ mảng phụ trách để đề xuất và triển khai cải tiến các qui trình nghiệp vụ, chuẩn hóa cơ chế kiểm soát
 • Thực hiện xây dựng quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kiểm soát tuân thủ được phân công

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát tuân thủ / kiểm toán / kiểm soát nội bộ / an ninh
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ngành Luật, Kiểm toán, Tài chính
 • Kiến thức tổng quan về hoạt động kiểm soát tuân thủ
 • Hiểu và có kiến thức về hệ thống vận hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án
 • Thành thạo tiếng Anh
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng, công cụ trình chiếu power point
 • Kỹ năng phân tích & tổng hợp thông tin, tư duy phản biện
 • Kỹ năng mềm tốt là một lợi thế

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Giải quyết vấn đề
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Liêm chính và tin cậy
 • Hợp tác
 • Định hướng kết quả
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.