Giám sát trưởng bộ phận Bảo trì

Tóm tắt công việc:

Giám đốc Bảo trì chịu trách nhiệm giám sát tất cả các khía cạnh của việc bảo trì địa điểm, thúc đẩy các cam kết về an toàn và môi trường ở cả cấp độ chuyên môn và cá nhân.

Nhiệm vụ chính:

 • Chịu trách nhiệm là điều hành cuộc họp đầu ca mỗi sáng để thảo luận về các hoạt động của ca đêm hôm trước, thảo luận về các vấn đề an toàn được báo cáo trong 24 giờ qua. Thảo luận về công việc theo kế hoạch của khu vực bảo trì và các công việc bổ sung ngoài kế hoạch. Ưu tiên xử lý công việc tùy theo tính khả dụng của thiết bị nhà máy.
 • Đảm bảo công việc được hoàn thành một cách hiệu quả và đáp ứng thời hạn được giao. Chịu trách nhiệm về tính khả dụng thiết bị của nhà máy
 • Chấm công cho nhà thầu, nhập liệu dịch vụ. Ưu tiên thực hiện công việc / dự án khi có yêu cầu. Đánh giá MoC’s; thảo luận về những thay đổi. Quản lý dự án – lên lịch tùy theo tính khả dụng của nhà máy.
 • Đảm bảo tiêu chuẩn ANSIs cho các phụ tùng quan trọng và bảo hiểm của phụ tùng. Phê duyệt phụ tùng, liên lạc với quản lý SCM để cập nhật thông tin chuyển phụ tùng, hàng về chậm. Xem lại các đơn đặt hàng P1 (SCM) và ưu tiên các khu vực được ưu tiên.
 • Báo cáo hàng tuần, xem xét chi phí hàng tuần, Báo cáo hàng tháng, Báo cáo chi phí hàng tháng. Đảm nhận vai trò Quản lý bộ phận Bảo trì khi được yêu cầu
 • Đánh giá kế hoạch hàng tuần – những gì đã được hoàn thành theo kế hoạch và những gì được đang chờ được xử lý. Các vấn đề về hành chính công, nhân sự, phỏng vấn. Cuộc họp hàng tuần với bộ phận Sản xuất thảo luận về hiệu suất của nhà máy, các vấn đề và công việc sắp tới
 • Kiểm tra khu vực nhà máy, dọn phòng, kiểm tra công việc (giấy phép, JHA, tuân thủ). Hoạt động nhà máy. Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường. Xác định và đề cử nhân viên cho GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG
 • Dự báo ngân sách, Lập kế hoạch ngân sách, Dự báo vốn, tuân thủ quy trình AFE
 • Rà soát các rủi ro trong nhà máy và đưa ra các kế hoạch giảm thiểu rủi ro
 • Rà soát tiến độ phát triển đào tạo nhân viên trong nước

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Cơ điện hoặc Điện
 • Có/hoặc đại học chuyên ngành cơ khí với ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp nặng
 • Có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy nghiền bằng máy nghiền hàm và côn
 • Có kinh nghiệm làm việc với các loại máy quay như máy nghiền Sag, Ball, Ag hoặc Rod
 • Có kinh nghiệm làm việc trên các mạch trọng lực như bàn, lốc xoáy, xoắn ốc và tuyển nổi
 • Có kinh nghiệm quản lý vận hành và ngân sách vốn hàng tháng
 • Có khả năng tạo động lực và dẫn dắt nhóm bảo trì trong hoạt động bình thường và giai đoạn sửa chữa lớn
 • Có khả năng hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm làm việc khi có sự cố về thiết bị
 • 5 năm kinh nghiệm giám sát trưởng hoặc vị trí tương đương trở lên
 • Có kiến thức kỹ thuật áp dụng cho các nhà máy chế biến và khai thác nói chung
 • Bảo trì Dự phòng (PM’s) tại chỗ
 • Có kinh nghiệm vận hành thiết bị nhà máy
 • Tuân thủ quy trình thực hành an toàn và vận hành nhà máy
 • Am hiểu về OEM
 • Có kinh nghiệm lập ngân sách / tài chính cơ bản
 • Có kinh nghiệm trong các hệ thống quản lý bảo trì (như SAP, Pronto, Access, Elipse)
 • Cung cấp kỹ năng lãnh đạo và khả năng đào tạo để hoàn thành công việc và mục tiêu chung của công ty
 • Quản lý tài sản
 • Hiểu biết về hệ thống điện
 • Đảm bảo tuân thủ các quy trình an toàn mọi lúc và xem xét các vấn đề an toàn trong 24 giờ qua
 • Xem xét các hoạt động lập kế hoạch, lưu đồ quy trình công việc
 • Xem xét các vấn đề về thời gian ngưng hoạt động của nhà máy và chỉ định các hành động khi cần thiết
 • Xem xét công việc không có kế hoạch so với công việc đã lập kế hoạch
 • Tuân thủ hợp đồng thỏa thuận với nhà thầu
 • Có kinh nghiệm phụ tùng kho, kiến thức hệ thống ANSI, các phụ tùng quan trọng, nhận thức về hàng tồn kho
 • Phân tích rủi ro đối với phụ tùng dự trữ trong kho
 • Có kiến thức về bình chịu áp lực
 • Khả năng phân tích nguyên nhân gốc rễ

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Có kiến thức lập kế hoạch
 • Khả năng lập kế hoạch quản lý vốn
 • Kinh nghiệm lập tài chính / ngân sách
 • Viết báo cáo.
 • Tuân thủ KPI
 • Tổ chức chương trình huấn luyện cố vấn
 • Giới thiệu đào tạo dựa trên năng lực
 • Tạo quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (SOP’s) được tạo ra từ các hướng dẫn bảo trì OEM

Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.