Kỹ sư cao cấp tính toán và kiểm soát độ tin cậy của hệ thống (Cơ khí)

Mục tiêu công việc:

 • Vị trí này có trách nhiệm xác định và quản lý các rủi ro tổng thể về độ tin cậy của tài sản có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh hoặc nhà máy. Vị trí này cung cấp hỗ trợ cụ thể về vấn đề ngay lập tức cũng như xác định và thực hiện các cải tiến duy trì tài sản dài hạn.

Nhiệm vụ chính:

 • Đảm bảo rằng các hoạt động bảo trì được thực hiện tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong toàn bộ quá trình vận hành
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận bảo trì để duy trì hiệu quả những tài sản cố định của nhà máy.
 • Tối ưu hóa chiến lược quản lý bảo trì tài sản tại công trường và phát triển Chiến lược bảo trì thiết bị (EMS)
 • Quản lý các chương trình kiểm tra các khu vực nhà máy đã được phân loại, tính toán tính toàn vẹn và kiểm soát ăn mòn của tài sản.
 • Áp dụng các phân tích độ tin cậy như RCA và FMEA để đánh giá các hư hỏng quan trọng của thiết bị và đề xuất các giải pháp
 • Hỗ trợ phân tích tính khả thi, thiết kế và phân phối quản lý các yêu cầu thay đổi cũng như các dự án cải tiến với chi phí nhỏ.
 • Giám sát, đào tạo, cố vấn và quản lý hiệu quả hoạt động của nhóm kỹ thuật, cơ khí.
 • Làm việc chặt chẽ/tham vấn với các bộ phận liên quan để xác định và thực hiện các cải tiến đối với các quy trình cũng như thiết bị bảo trì và vận hành

Yêu cầu công việc:

 • Vị trí này yêu cầu trình độ tối thiểu là Đại học về Kỹ thuật Cơ khí hoặc tương đương, với kinh nghiệm trong việc quản lý bảo trì tài sản và thực hiện dự án cải tiến.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 10 năm trong ngành khai thác và tài nguyên với kinh nghiệm đáng kể và chi tiết trên thiết bị quay, máy nghiền, máy nghiền, hệ thống máy bơm, v.v. Có kinh nghiệm với nhiều loại thiết bị trọn gói của nhà cung cấp là một lợi thế
 • Có kiến thức về các kỹ thuật Bảo trì tập trung vào độ tin cậy và mong muốn đi sau và thúc đẩy các Chiến lược Bảo trì Thiết bị
 • Thông thạo các kỹ thuật giám sát tình trạng của thiết bị
 • Kỹ năng soạn thảo thiết kế
 • Kỹ năng tính toán thiết kế cơ khí và kết cấu là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm với vòng đời của dự án có vốn nhỏ. Có trình độ Quản lý dự án là một lời thế.
 • Quen thuộc với việc vận hành ở mức độ tối ưu về cơ khí/gia công, thiết kế và chế tạo sẽ được coi là một lợi thế.
 • Nhận thức và hiểu biết về các điều luật/quy định về An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Cộng đồng.
 • Kiến thức vững chắc về hệ thống CMMS (SAP), ứng dụng Microsoft & OSISoft Pi
 • Kỹ năng giao tiếp vượt trội và có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ ở tất cả các cấp của Công ty
 • Khả năng phân tích tốt và có tổ chất trong tư duy chiến lược.
 • Thái độ tích cực, sẵn sàng, sự bền bỉ, tháo vát và khả năng thích ứng với môi trường mới và đa dạng về văn hóa
Làm sao để đăng kí

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.