Kỹ sư điện tập sự

Nui Phao Mining Company · Asia Pacific ·
Full-time

Nhiệm vụ chính

  • Làm việc chặt chẽ với nhóm kỹ sư điện để phát triển sự hiểu biết toàn diện về công việc đã thực hiện, về tổ chức và ngành
  • Làm việc với nhóm để thực hiện việc tìm kiếm lỗi, điều tra, sửa chữa, hiệu chỉnh để đẩm bảo độ tin cậy của tất cả các thiết bị.
  • Tìm hiểu hệ thống điều hành sản xuẩt để hiểu đầy đủ về hệ thống tự động được áp dụng trong nhà máy
  • Dưới sự giám sát, sẽ tham gia vào nhiều loại công việc khác nhau từ xây dựng, vận hành và bảo trì cho các dự án mới
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

  • Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về mảng Điện, kiến thức chắc.
  • Có kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như API, AU / NZ, IEC, IEEE, ISO.

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

  • Làm việc nhóm
  • Ham học hỏi
  • Hợp tác
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.