Kỹ sư Điện tập sự


Mục tiêu công việc
:

 • Vị trí này phù hợp với sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện. Bạn sẽ được thử thách trong vai trò của mình và đóng góp vào các dự án kinh doanh thực tế và dự án kỹ thuật. Đội ngũ lãnh đạo bảo trì gồm các chuyên viên trong và ngoài nước sẽ hỗ trợ bạn phát triển các kỹ năng kỹ thuật của bạn trong quá trình vận hành trong hoạt động sản xuất của Núi Pháo

Nhiệm vụ chính:

 • Làm việc chặt chẽ với nhóm kỹ sư điện để phát triển sự hiểu biết toàn diện về công việc đã thực hiện, về tổ chức và ngành
 • Làm việc với nhóm để thực hiện việc tìm kiếm lỗi, điều tra, sửa chữa, hiệu chỉnh để đẩm bảo độ tin cậy của tất cả các thiết bị.
 • Tìm hiểu hệ thống điều hành sản xuẩt để hiểu đầy đủ về hệ thống tự động được áp dụng trong nhà máy
 • Dưới sự giám sát, sẽ tham gia vào nhiều loại công việc khác nhau từ xây dựng, vận hành và bảo trì cho các dự án mới.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ: Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về mảng Điện, kiến thức vững chắc.
 • Có kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như API, AU / NZ, IEC, IEEE, ISO .
 • Năng lực cá nhân & Yếu tố khác
 • Làm việc nhóm
 • Ham học hỏi
 • Hợp tác.

Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.