Kỹ sư kỹ thuật địa chất

Nhiệm vụ chính:

 • Thiết lập và duy trì các hệ thống địa kỹ thuật của công việc trong mỏ lộ thiên (và các khu vực khác có thể được yêu cầu
 • Kiểm tra trực quan mặt làm việc
 • Phối hợp với các giám sát sản xuất
 • Đảm bảo việc lập bản đồ địa kỹ thuật trong moong được thực hiện và ghi chép một cách có hệ thống. Từ việc lập bản đồ và thu thập dữ liệu, xem xét các thiết kế vách tường mỏ và đưa ra các khuyến nghị về các khu vực có thể xảy ra lỗi, giảm thiểu và thay đổi thiết kế có cần thiết
 • Phối hợp với nhóm trắc địa để đảm bảo việc quan trắc vách tường moong được thực hiện, báo cáo và phân tích
 • Phối hợp với bộ phận môi trường thu thập số liệu rung chấn để hiểu và tư vấn về công tác thiết kế khoan nổ tiếp giáp với bờ moong
 • Lắp đặt thiết bị đo lường khi được yêu cầu (máy đo độ giãn, VWP, v.v.) để đảm bảo thực hiện đầy đủ quan trắc bờ moong. Thực hiện đánh giá định kỳ các dữ liệu quan trắc đã thu thập được và đưa ra các khuyến nghị cần thiết để giảm thiểu các hư hỏng có thể xảy ra trên bờ moong
 • Đưa ra các khuyến nghị về việc lắp đặt neo/vì khi cần. Đảm bảo việc lắp đặt vì mỏ được thực hiện theo tiêu chuẩn thông qua hệ thống kiểm tra QAQC
 • Phân tích / Xem xét các thiết kế mỏ / TSF liên quan đến sự ổn định địa kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu quả
 • Phân định các khu vực nguy hiểm trên bờ moong và thể hiện trong các kế hoạch
 • Báo cáo về dữ liệu và các hoạt động đã thực hiện
 • Phân tích/ Xem xét các thiết kế mỏ/ TSF liên quan đến sự ổn định địa kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu quả
 • Lên ngân sách/ lập kế hoạch dự trù hàng  quý cho các yêu cầu địa kỹ thuật
 • Xem xét các công việc địa kỹ thuật theo kế hoạch và thực tế về các mặt: hoạt động, kết quả, chi phí
 • Các yêu cầu khác theo yêu cầu

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành địa kỹ thuật (hoặc ngành khác có liên quan)/
 • Được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm trong việc thu thập và phân tích dữ liệu địa kỹ thuật trong môi trường khai thác mỏ lộ thiên. Đã từng làm việc chi tiết với các phần mềm địa kỹ thuật hiện nay. Hiểu biết tốt về Surpac. Hiểu biết tốt về hoạt động khai thác. Kiến thức chi tiết và hiểu biết về địa chất thăm dò và sản xuất.
 • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mỏ lộ thiên với đa dạng các mức độ của bờ đá. Có kiến thức tốt về hoạt động khai thác và địa chất. Có kinh nghiệm xác định và khắc phục tình trạng mất ổn định mái dốc. Có kinh nghiệm sử dụng phép đo quang kỹ thuật số trong việc xác định các khu vực tiềm ẩn
 • Phần mềm Surpac, các phần mềm liên quan đến địa kỹ thuật để thu nhập phân tích dữ liệu,Microsoft Office

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Ra quyết định
 • Tư duy phân tích
 • Khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ, làm việc nhóm
Làm sao để đăng kí

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.