Kỹ sư tuyển khoáng Tập sự

Tóm tắt công việc:

Vị trí này chịu trách nhiệm áp dụng kiến thức và tài năng kỹ thuật, chú trọng hỗ trợ khách hàng nội bộ/bên ngoài với yêu cầu thể hiện hiểu biết cơ bản về các phương pháp chế biến khoáng sản. Cá nhân sẽ áp dụng kiến thức kỹ thuật này vào các mạch chế biến khoáng sản có liên quan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật dưới dạng thông tin/công cụ/tài nguyên cho hoạt động. Mục đích hiện tại là nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm sự biến đổi của quy trình và nâng cao hiểu biết kỹ thuật về khai thác khoáng sản kinh tế, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, dịch vụ, năng suất và lợi nhuận của công ty.

Nhiệm vụ chính:

 • Tuân thủ mọi yêu cầu HS&S của NPMC. Điều này bao gồm việc liên tục hoàn thành Take-5, Quan sát nhiệm vụ, JHA và tiến hành kiểm tra thường xuyên nơi làm việc theo yêu cầu.
 • Thử nghiệm luyện kim theo yêu cầu đối với các mẫu chế biến khoáng sản. Điều này bao gồm tuyển nổi bọt, tách trọng lực, tách từ, v.v.
 • Các phương pháp lấy mẫu đại diện và khả năng áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất về lấy và chuẩn bị mẫu.
 • Cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu cần thiết bao gồm nhà sử học dữ liệu, Cập nhật Kế toán Luyện kim cơ bản hàng ngày và hàng tuần
 • Chuẩn bị và báo cáo KPI hàng ngày trên các mạch liên quan, Phân tích dữ liệu và đánh giá liên tục KPI của các mạch liên quan và thiết lập các chiến lược vận hành để tối ưu hóa hiệu suất của các mạch liên quan
 • Báo cáo đánh giá mạch hàng tuần và hàng tháng
 • Hỗ trợ các yêu cầu của bộ phận luyện kim khi được yêu cầu. Điều này bao gồm các cuộc khảo sát mạch cho các mạch khác.
 • Gửi mẫu đến phòng thí nghiệm xét nghiệm bằng cách sử dụng các tài liệu và quy trình chuẩn bị cần thiết.
 • Đánh giá, giám sát và quản lý mức tiêu thụ thuốc thử
 • Hoàn thành các dự án theo yêu cầu và cập nhật cơ sở dữ liệu dự án luyện kim
 • Hướng dẫn, hướng dẫn các kỹ thuật viên luyện kim.
 • Làm việc với các bộ phận khác của NPMC theo yêu cầu để đạt được mục tiêu.

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chế biến khoáng sản, Luyện kim, Hóa chất hoặc lĩnh vực liên quan

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Tuân thủ các giá trị và đạo đức của NPMC
 • tiếng anh mong muốn
 • Thành thạo MS office (Word, Excel, PowerPoint…)
 • Kỹ năng cá nhân và giao tiếp tốt
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Lập kế hoạch
 • Làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.