Kỹ thuật viên Tuyển khoáng

Mục tiêu công việc:

• Theo dõi bảng kết quả SGS và cập nhật tất cả dữ liệu vào tệp dữ liệu theo Kỹ sư Tuyển Khoáng yêu cầu

Nhiệm vụ chính:

• Lấy và gửi mẫu đúng quy định theo quy trình đã được ban hành, đúng thời gian theo yêu cầu bao gồm cả mẫu giờ, mẫu ngày, mẫu tháng và các mẫu phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh
• Theo dõi và cập nhật tất cả các kết quả phân tích mẫu từ bên SGS, nhập số liệu vào tập dữ liệu yêu cầu và báo cáo cho Kỹ sư Tuyển Khoáng
• Phối hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng để lựa chọn sản phẩm phù hợp theo yêu cầu khách hàng
• Làm thí nghiệm theo quy trình được đề xuất bởi Kỹ sư Tuyển Khoáng
• Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu gửi cho phòng Bán hàng theo hướng dẫn của Kỹ sư Tuyển Khoáng.
• Hỗ trợ Kỹ sư Tuyển Khoáng trong việc điều tra sự cố trong sản xuất và sản phẩm
• Lập danh sách bán hàng theo kế hoạch dưới sự giám sát của Kỹ sư Tuyển Khoáng
• Hỗ trợ đội ngũ sản xuất nếu cần thiết theo yêu cầu của Kỹ sư Tuyển Khoáng và/hoặc giám sát sản xuất cấp cao
• Giám sát và đảm bảo đúng quy trình lấy mẫu của nhân viên vận hành tại các khu vực
• Nhận diện và loại trừ mối nguy trong không gian làm việc, báo cáo lại cho Kỹ sư Tuyển Khoáng

Yêu cầu công việc:

• Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, chuyên ngành Hóa học, tuyển khoáng
• Kiến thức, kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong phòng phân tích hóa, quản lý sản xuất; Có chứng chỉ sơ cấp cứu nâng cao; Có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy hóa chất
• Kỹ năng và yếu tố khác: làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và các phép đo cơ bản

Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.