Lập kế hoạch bảo dưỡng

Nui Phao Mining Company · Asia Pacific ·
Full-time

Mục tiêu công việc:

Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm Lập kế hoạch & Lên lịch cho các Nhóm công việc được phân bổ. Điều hành các cuộc họp lập kế hoạch hàng tuần theo chương trình tiêu chuẩn. Duy trì tiêu chuẩn cao về chất lượng Work Order để tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý công việc và KPI.

Nhiệm vụ chính:

 • Giám sát các thông báo SAP và tham vấn với nhóm bảo trì, xóa bỏ, hoãn lịch hoặc gửi thông báo.
 • Xem xét các công việc bảo trì hiện tại còn tồn đọng, xác định xem chúng có còn tồn đọng hay không, tham khảo ý kiến của nhóm bảo trì và đưa ra các hành động thích hợp.
 • Đảm bảo xác định các yêu cầu về nguồn lực cho tất cả các công việc theo kế hoạch và dự kiến. Tham khảo ý kiến của Giám sát bảo trì để đảm bảo các mức nguồn lực phù hợp với các công việc theo lịch trình đã được lên kế hoạch.
 • Duy trì hệ thống Bảo trì Nhà máy SAP để đảm bảo các thiết bị / hạng mục của nhà máy được cập nhật.
 • Đảm bảo tất cả các Work Order được đưa ra một cách chính xác, các phiếu giao việc đã hoàn thành được đóng lại chính xác và bất kỳ nhiệm vụ nào bị bỏ lỡ đều được lên lịch theo mức độ ưu tiên.
 • Liên lạc với nhóm bảo trì để giải quyết bất kỳ lỗ hổng nào về SAP hoặc chiến lược bảo trì để đảm bảo hệ thống được cập nhật và các chiến lược cho các yêu cầu về tài sản.
 • Xem xét các yêu cầu công việc cá nhân với các nhóm làm việc để đảm bảo lập kế hoạch chính xác các đơn đặt hàng công việc.
 • Tham gia tích cực vào các sáng kiến an toàn bao gồm tham gia nhận diện sự cố và tai nạn liên quan đến bảo trì.
 • Liên hệ với nhà kho và bên mua bán để đặt hàng và nhận hàng
 • Làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng, lên lịch & báo cáo KPI theo yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật (điện, cơ khí).
 • Có kiến thức về kỹ thuật và thực hành bảo dưỡng điện hoặc cơ khí.
 • Có kiến thức kỹ thuật vững về thiết bị công nghiệp.
 • Kinh nghiệm làm việc với phần mềm SAP hoặc từng làm với hệ thống quản lý bảo trì được vi tính hóa.
 • Có khả năng đọc, viết và giao tiếp tiếng Anh.
 • Hiểu biết về các khái niệm lập kế hoạch và lập lịch trình.
 • Làm việc thuần thục với bộ ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Office.

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội tốt.
 • Có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập không cần giám sát.
 • Kỹ năng quản lý thời gian tốt.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức với trọng tâm là khách hàng.
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.