Nhân viên cấp cao – Lập báo cáo tài chính

Nhiệm vụ chính:

 • Giám sát quá trình khóa sổ cuối tháng và lập báo cáo tài chính cho các công ty con
 • Lập các báo cáo tuân thủ hàng tháng/quý/năm về thống kê, trái phiếu, tình hình thực hiện đầu tư, giám sát cho các công ty con
 • Quản lý kế toán tài sản cố định bằng cách xem xét và cập nhật sổ đăng ký tài sản cố định
 • Rà soát, ghi sổ các giao dịch tài trợ liên quan đến trái phiếu (phí, lãi thanh toán), khoản vay (lãi, gốc) và các bút toán khác ngoại trừ doanh thu, khoản phải thu, khoản phải trả, hàng tồn kho.
 • Xem xét báo cáo doanh thu hàng tháng
 • Hỗ trợ lập báo cáo VAS và IFRS định kỳ của Công ty Cổ phần Vật liệu Công nghệ cao Masan
 • Làm việc với kiểm toán viên bên ngoài, chủ ngân hàng, luật sư về kiểm toán tài chính và các công việc được giao khác
 • Hỗ trợ các dự án đặc biệt theo yêu cầu
 • Liên lạc với các phòng ban nội bộ khác nhau để cung cấp báo cáo hoặc thông tin theo yêu cầu
 • Hỗ trợ thiết kế và thực hiện các quy trình tài chính kế toán và kiểm soát nội bộ.

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính
 • Có chứng chỉ chuyên môn sẽ là một lợi thế.
 • Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán.
 • Làm quen với kế toán VAS, báo cáo tài chính
 • Sự nhạy bén trong thương mại và trách nhiệm giải trình về báo cáo kết quả kinh doanh, bao gồm cả kết quả tài chính
 • SAP ERP hoặc hệ thống ERP tương tự
 • Tiếng Anh-khả năng giao tiếp tốt

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Có tổ chức và định hướng chi tiết nhưng cũng có thể lùi lại và suy nghĩ một cách chiến lược
 • Giao tiếp bằng văn bản, phân tích và bằng lời nói tốt cũng như kỹ năng giao tiếp cá nhân
 • Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn chặt chẽ
 • Sẵn sàng học hỏi, phát triển, phát triển và huấn luyện
 • Công việc đòi hỏi sự sẵn sàng làm việc, lịch trình linh hoạt và khả năng tự bắt đầu.
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.