Chuyên viên vệ sinh lao động


Mục tiêu công việc
:

Chuyên viên vệ sinh lao động có trách nhiệm xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy hiểm đối với sức khỏe tại nơi làm việc. Họ hiểu các tác nhân hóa học, vật lý và sinh học có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của lực lượng lao động, và sức khỏe của doanh nghiệp
Chuyên viên vệ sinh lao động chuyên kiểm soát các rủi ro sức khỏe theo những cách thực tế và hiệu quả về chi phí bằng cách đánh giá và giải quyết các vấn đề thực tế trong một loạt các cơ sở, bao gồm nhà máy, bệnh viện, văn phòng và các địa điểm xây dựng. Họ tập trung vào các tác động ngắn hạn và dài hạn đối với sức khỏe phát sinh từ việc tiếp xúc với các mối nguy hiểm cả cấp tính và mãn tính, đồng thời cho phép các tổ chức đáp ứng hiệu quả các yêu cầu lập pháp

Việc thực hành vệ sinh lao động đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc

Nhiệm vụ chính:

 • Tiến hành khảo sát nguy cơ sức khỏe, thu thập mẫu bụi, khí, hơi và các vật liệu có khả năng gây độc khác để phân tích
 • Điều tra các khu vực làm việc khác nhau để xác định các nguy cơ rủi ro về sức khỏe và xác định cách thức loại bỏ các nguy cơ đó trong tương lai. Điều tra các khiếu nại liên quan đến sức khỏe và kiểm tra các cơ sở để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các quy định và luật pháp về sức khỏe nghề nghiệp
 • Thực hiện các chương trình đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
 • Tạo và phát triển chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân viên của NPMC như: thể dục, theo dõi sức khỏe, chế độ ăn uống và hydrat hóa, quản lý mệt mỏi, v.v.
 • Hợp tác với các đơn vị khác trong công ty để tuân thủ các quy định của pháp luật
 • Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu Sức khỏe nghề nghiệp: đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe của nhân viên, kết quả kiểm tra môi trường, huấn luyện vệ sinh lao động, v.v.
 • Xây dựng và duy trì các hướng dẫn về Sức khỏe nghề nghiệp
 • Kiểm tra vệ sinh tại các căng tin và khách sạn nơi nhân viên của NPMC ở và đề xuất các phương pháp để cải thiện các vấn đề không thể chấp nhận được
 • Xem xét, đánh giá và phân tích môi trường làm việc và thiết kế các chương trình và thủ tục để kiểm soát, loại bỏ và ngăn ngừa bệnh tật hoặc thương tích do các tác nhân hóa học, vật lý và sinh học hoặc các yếu tố công thái học gây ra
 • Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng thực hiện kiểm tra môi trường tại site
 • Phối hợp với các đơn vị ngoài công ty thực hiện đo kiểm môi trường tại công trường và kiểm tra sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên
 • Xây dựng và duy trì các chương trình vệ sinh như khảo sát tiếng ồn, khảo sát mệt mỏi, khảo sát công thái học, v.v.
 • Tạo và gửi các báo cáo hàng năm cho ban lãnh đạo công ty và các cơ sở chính phủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm, Kỹ năng và Kiến thức

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Sức khỏe nghề nghiệp
 • Kiến thức và hiểu biết về các chính sách và thủ tục OH
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn OH và các chương trình theo dõi sức khỏe
 • Kiến thức về các tiêu chuẩn HSE / OH quốc tế
 • Kiến thức và kinh nghiệm thực tế về giám sát, thu thập mẫu và phân tích kết quả, xây dựng và thực hiện các chương trình giám sát sức khỏe

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Kỹ năng thực hành trong việc giải quyết lịch giám sát
 • Kiến thức thực tế trong việc phối hợp hợp tác với giám sát và kiểm soát bên ngoài các cơ quan và cơ sở
 • Kỹ năng thực hành trong việc tạo dựng mối quan hệ làm việc với các bộ phận liên quan và các đối tác bên ngoài
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.