Nhân viên lấy mẫu

Tóm tắt công việc

 • Đảm nhận việc lấy mẫu, chuyển mẫu hàng ngày sang SGS phân tích hoặc tự phân tích một số chỉ tiêu tại phòng Lab.
 • Làm thí nghiệm theo quy trình được xây dựng của phòng Tuyển Khoáng, hỗ trợ xây dựng số liệu kiểm chứng giúp tìm ra phương pháp sản xuất tối ưu nhất
 • Nhân viên lấy mẫu phải nắm vững các khu vực cần lấy mẫu và biết cách lấy mẫu một cách chính xác tại các khu vực/các loại mẫu khác nhau đảm bảo thực hiện đúng thao tác kỹ thuật yêu cầu.
 • Gia công và phân tích một số các chỉ tiêu chính của các mẫu rắn, cập nhật số liệu chính xác trung thực và các file quản lý có liên quan, kịp thời thông báo cho Kỹ sư Tuyển khoáng những vấn đề bất thường trong quá trình làm mẫu.
 • Hiểu biết các mối nguy trong phòng thí nghiệm, hiểu biết cơ bản về 5S tại khu vực làm việc và trong Nhà máy. Thành thạo các quy trình thí nghiệm của bộ phận Tuyển khoáng trong lĩnh vực công việc được giao.

Nhiệm vụ chính:

 • Lấy và gửi mẫu sang SGS đúng quy định theo quy trình đã được ban hành, đúng thời gian theo yêu cầu bao gồm cả mẫu giờ, mẫu hàng ngày và các mẫu phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Lấy và gia công kịp thời các mẫu rắn như: Mẫu bã LPR; mẫu bã P1/P2; R-P2/RP2; mẫu Container và sản phẩm blend batch.
 • Nhập số liệu phân tích tại phòng Lab vào logsheet online một cách chính xác, trung thực
 • Làm thí nghiệm theo quy trình được đề xuất bởi Kỹ sư Tuyển Khoáng
 • Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu gửi cho phòng Bán hàng theo hướng dẫn của Metteach hoặc Kỹ sư Tuyển Khoáng.
 • Nhận diện và loại trừ mối nguy trong không gian làm việc, báo cáo lại cho giám sát trực tiếp
 • Nắm vững cách sử dụng các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm sau khi được đào tạo theo đúng quy định
 • Luôn đảm bảo 5S tại khu vực làm việc
 • Tham gia vào các hoạt động cải tiến nhằm, cải thiện thiết bị, nâng cao năng suất lao động, năng suất của Nhà máy

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Tốt nghiệp trung học phổ thông
 • ≥ 2 năm
 • Có kiến thức cơ bản về tính toán số liệu
 • Tin học căn bản, có khả năng sử dụng máy tính cơ bản, làm việc nhóm
 • Cầu tiến, hòa đồng, ham học hỏi, trung thực

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Làm việc theo nhóm
 • Giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Các phép đo cơ bản
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.