Trợ Lý Học tập và phát triển tổ chức

Mục tiêu công việc:

 • Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ văn thư và hành chính liên quan đến việc cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển tổ chức. Lên lịch các sự kiện đào tạo, phối hợp với người hướng dẫn, thu thập và phân phối các tài liệu hướng dẫn cần thiết, đồng thời thông báo lịch trình và thông tin chi tiết. Xử lý việc đăng ký và trả lời các câu hỏi thường lệ liên quan đến các khóa học, lịch trình và địa điểm.

Nhiệm vụ chính:

 • Chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo, bao gồm, nhưng không giới hạn: Lên lịch các buổi đào tạo ít ảnh hưởng đến hoạt động thông thường, thông báo cho các bên liên quan về khóa đào tạo, đảm bảo địa điểm đào tạo đã được đặt trước và sẵn sàng cho khóa đào tạo, gửi thông tin trước khóa học cho học viên, biên soạn mục tiêu đào tạo của học viên, đảm bảo tài liệu đào tạo được cập nhật, in ấn tài liệu hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ hành chính trong khóa đào tạo, tổ chức đánh giá sau đào tạo và thu thập ý kiến phản hồi của học viên sau khóa học
 • Tiến hành đào tạo giới thiệu cho nhân viên mới
 • Hỗ trợ giám sát hoặc giảng viên của L&OD tạo tài liệu hỗ trợ đào tạo
 • Lưu trữ thông tin tham gia của nhân viên cho buổi đào tạo
 • Giúp sắp xếp thời khóa biểu chương trình đào tạo
 • Theo dõi và lưu trữ hồ sơ đào tạo nhân viên
 • Hỗ trợ công tác hành chính chung cho các nhà quản lý đào tạo và giảng viên
 • Xử lý bất kỳ nhiệm vụ nào khác liên quan đến việc tổ chức và lên lịch các buổi đào tạo
 • Theo dõi với các bộ phận liên quan để đảm bảo rằng các hợp đồng đào tạo có sẵn và triển khai theo đúng thời hạn hợp đồng
 • Thực hiện báo cáo hàng tuần và hàng tháng về tiến độ đào tạo, kết quả đánh giá, v.v. cho tất cả những người có liên quan để có các hành động tiếp theo
 • Làm các công việc khác do Trưởng phòng nhân sự và giám sát giao

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học
 • 1 – 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo hoặc L&D
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh ở tất cả các kỹ năng (đọc, viết, nói và nghe)
 • Thành thạo kỹ năng MS Office
 • Kỹ năng đa nhiệm
 • Kỹ năng Quản lý thời gian
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Làm việc nhóm
 • Kỹ năng tư duy phân tích
Làm sao để đăng kí

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.