Trưởng nhóm Bảo mật CNTT

Mục tiêu công việc:

 • Trưởng nhóm Bảo mật CNTT chịu trách nhiệm bảo vệ bối cảnh Cơ sở hạ tầng và Ứng dụng CNTT của tổ chức, mạng thông tin và dữ liệu chống lại các mối đe dọa, chẳng hạn như vi phạm bảo mật, vi rút máy tính hoặc các cuộc tấn công mạng độc hại và để giảm thiểu rủi ro làm gián đoạn hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức hoặc mất thông tin mật

Nhiệm vụ chính:

 • Thiết lập giám sát bảo mật thích hợp và báo cáo trên toàn cảnh CNTT toàn cầu để bằng chứng trạng thái tuân thủ bảo mật CNTT và cung cấp quản lý sự cố bảo mật được yêu cầu
 • Triển khai và quản lý một Trung tâm Điều hành An ninh
 • Phát triển và duy trì các tiêu chuẩn, chính sách, quy trình bảo mật thông tin và các tài liệu liên quan đến bảo mật khác khi cần thiết
 • Xác định và dẫn dắt các sáng kiến công nghệ để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ và tuân theo các nguyên tắc thực hành tốt nhất về bảo mật thông tin
 • Thực hiện tất cả các hành động hợp lý để bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của dữ liệu, hệ thống và cơ sở hạ tầng CNTT
 • Tích cực tham gia, đánh giá và thực thi các tiêu chuẩn và cân nhắc về Bảo mật trong toàn bộ tổ chức CNTT từ Hoạt động đến phân phối Dự án. Ảnh hưởng và thúc đẩy hành vi của nhóm
 • Hỗ trợ phát triển các chiến lược bảo mật thông tin và rủi ro mạng cũng như thiết kế bảo mật kiến trúc doanh nghiệp
 • Thực hiện đánh giá rủi ro bảo mật, kiểm tra thâm nhập và duy trì sổ đăng ký rủi ro cho tất cả các giải pháp CNTT. Điều tra và đề xuất các cải tiến để giải quyết mọi lỗ hổng bảo mật CNTT
 • Xác định các biện pháp xử lý rủi ro an ninh tiềm ẩn, chủ trì và điều phối các hoạt động khắc phục
 • Dẫn dắt nhận thức về bảo mật CNTT trong Nhóm CNTT và bên ngoài, trong toàn tổ chức, đồng thời hướng dẫn và tư vấn cho Tổ chức CNTT về các mối đe dọa bảo mật hiện tại và mới nổi
 • Quản lý các sự cố bảo mật CNTT và dẫn đầu bất kỳ cuộc điều tra sự cố bảo mật nào

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành CNTT
 • Kinh nghiệm: Hơn 5 năm kinh nghiệm đã được chứng minh trong các vai trò tương tự
 • Hiểu biết sâu sắc về các công nghệ bảo mật mạng và đám mây (Microsoft)
 • Kinh nghiệm vững chắc với tư cách là Trưởng nhóm bảo mật trong một loạt các dự án
 • Kinh nghiệm quản lý bảo mật CNTT với các công ty đa quốc gia sẽ được đánh giá cao
 • Hiểu biết về các nghĩa vụ quản lý bảo mật
 • Hành vi cá nhân
 • Thực sự mong muốn cung cấp các dịch vụ an ninh với mức độ trách nhiệm cá nhân cao
 • Có khả năng hướng dẫn và tạo ảnh hưởng đến người khác
 • Tiếng Anh thành thạo
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc
 • Kỹ năng cá nhân và giao tiếp tốt
 • Quyết định
 • Kỹ năng tổ chức
 • Lập kế hoạch
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.