Trưởng bộ phận Sản xuất

Nui Phao Mining Company · Asia Pacific ·
Full-time

Tóm tắt công việc:

Chỉ đạo và quản lý tất cả các hoạt động của nhà máy; bao gồm sản xuất, chất lượng và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất. Phát triển và thực hiện chiến lược đã thống nhất cho Nhà máy Tuyển quặng và đảm bảo sự phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty. Xây dựng năng lực của phòng ban để nâng cao khả năng hoạt động nhằm đạt được chiến lược tài chính và vận hành; xác định các yêu cầu vài trò kế nhiệm và phát triển tài năng “có tiềm năng ”.

Nhiệm vụ chính

 • Phát triển và triển khai chiến lược đã thống nhất cho Nhà máy Tuyển quặng và đảm bảo sự phù hợp với chiến lược tổng thể của tổ chức bằng cách đặt ra các mục tiêu và chính sách sản lượng với Nhóm lãnh đạo Nhà máy
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và môi trường liên quan đến hoạt động của Nhà máy
 • Chuẩn bị kế hoạch và ngân sách hoạt động hàng năm, cũng như dự báo hàng tháng.
 • Phát triển các hệ thống và biện pháp đánh giá phù hợp và báo cáo hiệu suất hoạt động của Nhà máy để đảm bảo đạt được mục tiêu
 • Duy trì chi phí bằng cách kiểm soát lao động, năng lượng và nguồn cung cấp để đạt được các mục tiêu sản xuất.
 • Lãnh đạo nhóm Tuyển khoáng để đảm bảo chỉ đạo kỹ thuật phù hợp với yêu cầu vận hành của Nhà máy và các dự án cải tiến liên tục được chuyển giao kịp thời và hiệu quả.
 • Thông qua nhóm Vận hành và hợp tác với nhóm Bảo trì, đảm bảo các kỳ bảo dưỡng của Nhà máy được tiến hành một cách an toàn và kịp thời, đồng nhất các thứ tự ưu tiên của sản xuất / bảo trì và đảm bảo các chương trình bảo dưỡng được thực hiện thành công
 • Tích cực hỗ trợ và khuyến khích cải tiến liên tục trong công ty và thúc đẩy các ý tưởng cải tiến hiệu quả vận hành
 • Các hành động trực tiếp để đạt được mục tiêu sản lượng bằng cách đặt ra mục tiêu hiệu suất và biện pháp phù hợp
 • Thông qua nhóm Sản xuất và Kỹ thuật sản xuất, cùng với sự phối hợp với bộ phận Tuyển khoáng, đảm bảo việc liên tục cải tiến và các dự án nghiên cứu được thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng
 • Thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục trên toàn Nhà máy, triển khai ở tất cả các cấp để đảm bảo phương pháp tiếp cận này được gắn và hoạt động của các nhóm
 • Quản lý Phòng Phân tích thông qua các Tuyển khoáng cấp cao để hoàn thành mục tiêu phân tích kịp thời và chính xác cho tất cả khách hàng trong phạm vi chi phí đã cho sẵn
 • Thực hiện các chức năng quản trị nhân sự bao gồm tuyển dụng nhân viên, thực hiện đánh giá hiệu suất làm việc, kỷ luật và định hướng phát triển sự nghiệp của nhân viên cùng với Phòng Nhân sự
 • Tích cực phát triển các báo cáo trực tiếp và giúp vượt qua các rào cản về tổ chức và văn hóa
 • Thực hiện các chức năng khác theo sự phân công của Giám đốc điều hành
 • Tuân thủ và thực hiện tất cả các chính sách và thủ tục của công ty

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Cử nhân Kỹ thuật / Khoa học về Tuyển khoáng, Chế biến Khoáng sản hoặc Hóa học
 • Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong ngành khai thác mỏ / hóa chất
 • Ưu tiên ứng viên có bổ nhiệm chính thức trong lĩnh vực chuyên môn và đảm nhận những vị trí với trách nhiệm cao dần trong vận hành nhà máy sản xuất.
 • Kinh nghiệm làm việc tương đương quản lý nhà máy chế biến
 • Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài tại các địa điểm khó khăn sẽ là một lợi thế

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Kỹ năng quản lý & lãnh đạo vượt trội và có thể làm việc cùng và lãnh đạo các nhóm hiệu suất cao
 • Có định hướng cao, tinh thần làm việc vững vàng, kỷ luật và hướng đến sự xuất sắc
 • Tinh thần đồng đội mạnh mẽ (Cộng tác, Xây dựng quan hệ, làm việc nhóm)
 • Rất giỏi trong việc huấn luyện và tham vấn
 • Giỏi giao tiếp ( xã giao / thân mật)
 • Người có ảnh hưởng chiến lược
 • Kỹ năng tổ chức giải quyết vấn đề và chịu áp lực công việc tốt
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.