NPMC và Jacobs E&C Australia Pty Ltd dàn xếp vụ kiện với 130 triệu USD

Sep 10, 2019