Thông qua việc cấp bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Vonfram Masan tại HDBank

May 17, 2022