MASAN HIGH-TECH MATERIALS ĐƯỢC VINH DANH “NƠI LÀM VIỆC TUYỆT VỜI” NĂM 2023

Oct 10, 2023

Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials vừa được tổ chức Great Place to Work chứng nhận là “Nơi làm việc tuyệt vời” tại Việt Nam năm 2023. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực bài bản của doanh nghiệp và là minh chứng cho giá trị của việc đầu tư vào con người và tạo ra một môi trường làm việc gắn kết và công bằng, nơi mà mọi người đều có thể thành công.