MASAN HIGH-TECH MATERIALS HOÀN TẤT VIỆC MUA LẠI CÔNG TY KHO VẬN CHEMITAS ĐỨC

Jun 12, 2023

[Tháng 6 năm 2023] H.C. Starck, Công ty thành viên của Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: MSR) vừa công bố hoàn tất thỏa thuận mua lại Chemitas – nhà cung cấp dịch vụ kho vận, quản lý năng lượng và quản lý chất thải kho vận tại Goslar, Đức. Đây là bước đi chiến lược giúp H.C. Starck kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng Vonfram, tăng cường năng lực sản xuất và kho vận, đồng thời phù hợp với chiến lược kiến tạo các giải pháp toàn diện cho khách hàng toàn cầu.