MASAN HIGH-TECH MATERIALS SẴN SÀNG TẬN DỤNG THỜI CƠ TỪ SỰ PHỤC HỒI CỦA CÁC MẶT HÀNG

Jan 29, 2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2021 – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“MHT”) (HNX-UpCOM: “MSR”), (“Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”), một trong những nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất tại Việt Nam, trân trọng công bố kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2020 (“12 tháng 2020”).