MASAN HIGH-TECH MATERIALS TIẾP TỤC “GO GLOBAL”, CỦNG CỐ TẦM NHÌN TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TOÀN CẦU

Apr 12, 2021

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021 – Hôm nay, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (HNXUpCOM: MSR, “Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 với chủ đề “Go Global”.