MASAN HIGH-TECH MATERIALS – VƯƠN RA TOÀN CẦU

Jul 30, 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020 – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“MHT”, “Masan HighTech Materials” hoặc “Công ty”), tên cũ là Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (mã chứng khoán trên HNXUpCoM: “MSR”), một trong những nhà sản xuất hóa chất và khoáng sản công nghiệp lớn nhất của Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm tài chính 2020 (“nửa đầu năm 2020”).