THỊ TRƯỜNG CẢI THIỆN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Apr 29, 2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021 – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: “MSR”) (“Công ty CP Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”), một trong những nhà sản xuất hóa chất và khoáng sản công nghiệp lớn nhất của Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý một năm 2021 (“Q1/2021”).