THỊ TRƯỜNG ĐANG TRÊN ĐÀ PHỤC HỒI, TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Jul 30, 2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021 – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“MHT”) (HNX-UpCOM: “MSR”, “Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”), một trong những nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất tại Việt Nam, xin trân trọng công bố kết quả kinh doanh cho 6 tháng đầu năm 2021 (“6 tháng đầu năm 2021”).