THỊ TRƯỜNG ĐẦY THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CỦA MSR GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH

Jul 30, 2019

Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan (HNX-UpCOM: “MSR”, “Masan Resources” hoặc “Công ty”), một trong những nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất tại Việt Nam, trân trọng công bố kết quả kinh doanh cho 6 tháng đầu năm 2019 (“1H2019”).