Sản phẩm

Hóa chất Vonfram

Hóa chất vonfram của chúng tôi có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, đầu tiên và quan trọng nhất, chúng đóng vai trò là tiền chất cho các chất xúc tác khác nhau như chất xúc tác DeNOx, được sử dụng để khử nitơ khí thải.

Hóa chất vonfram của
H.C. Starck Tungsten Powders

Chúng tôi sản xuất các hóa chất vonfram hiệu năng cao như ammonium paratungstate, ammonium metatungstate, axit vonfram, oxit vonfram và natri vonfram với các đặc tính khác nhau phù hợp với các ứng dụng hóa học của bạn.

Các hóa chất vonfram và đặc tính

Ammonium paratungstate là một loại bột kết tinh, màu trắng, có độ tinh khiết hóa học rất cao. Người ta chủ yếu sử dụng nó làm sản phẩm trung gian phổ biến trong quá trình sản xuất các oxit vonfram, axit vonfram, amoni metatungstat và các linh kiện kim loại hữu cơ. Hợp chất này cũng được sử dụng trong ngành xúc tác và hóa học tinh chế. Axit vonfram là một loại bột màu vàng dạng hạt rất mịn với sự phân bố kích cỡ hạt cực kỳ hẹp, độ tinh khiết hóa học vượt trội, độ phản ứng cao và hình thái đồng nhất. Các đặc tính sản xuất độc đáo khiến sản phẩm này được sử dụng trong các ứng dụng đặc biệt trong chất xúc tác đồng nhất và không đồng nhất, hóa học tinh chế và công nghệ phủ bề mặt, cũng như trong quá trình sản xuất các hợp chất vonfram hữu cơ.

Các ứng dụng của hóa chất vonfram

Sản phẩm trung gian
để sản xuất kim loại và cacbua vonfram
Các ứng dụng hóa học
Tiền chất cho chất xúc tác, bao gồm Hydrocracking và DeNOx

Sản phẩm đa dạng

Ammonium metatungstate (AMT)là một loại bột tinh thể màu trắng, dễ hòa tan trong nước và được sử dụng trong sản xuất chất xúc tác.
Ammonium paratungstate (APT)là một loại bột tinh thể màu trắng, ít hòa tan trong nước và được sử dụng trong, chẳng hạn như, quá trình sản xuất các oxit vonfram, bột kim loại vonfram và axit vonfram.
Oxit vonfram xanhlà một loại bột tinh thể màu xanh được sử dụng trong nhiều ứng dụng hóa học khác nhau.
Oxit vonfram vànglà một loại bột tinh thể màu vàng được sử dụng trong quá trình sản xuất các loại bột kim loại vonfram.
Axit vonframlà một loại bột dạng hạt rất mịn, màu vàng, có phân bố kích cỡ hạt rất hẹp và được sử dụng trong sản xuất chất xúc tác.
Natri vonframlà một loại bột tinh thể màu trắng được sử dụng trong, chẳng hạn như, sản xuất bột màu.

Đối tác liên hệ tại H.C. Starck Tungsten Powders

Compliance

Ammonium paratungstate (APT)

Tải về ngay

Ammonium metatungstate (AMT)

Tải về ngay

Oxit vonfram xanh

Tải về ngay

Oxit vonfram vàng

Tải về ngay

Axit vonfram

Tải về ngay

Natri vonfram

Tải về ngay