Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bằng việc truy cập thông tin trên trang web này của Công ty Masan High-Tech Materials (“MHT”, “Công ty” hoặc “chúng tôi”) người sử dụng truy cập trang web này đồng ý với CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & THÔNG BÁO PHÁP LÝ này:

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nhìn chung, người sử dụng truy cập trang web không cần phải khai báo các thông tin hoặc dữ kiện để nhận diện cá nhân. Thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu trữ trong quá trình sử dụng thông thường của trang web được sử dụng để giám sát việc sử dụng trang web và giúp phát triển trang web tốt hơn. Việc sử dụng này sẽ không dẫn đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập hoặc lưu trữ.

Một số trang trong trang web này có thể có tuỳ chọn cho phép người sử dụng truy cập trang web gửi thông tin và dữ liệu cá nhân của mình cho Masan High-Tech Materials. Dữ liệu cá nhân bao gồm bất cứ dữ liệu này liên quan đến một người đã nhận diện hoặc có thể nhận diện, như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư (“Dữ liệu Cá nhân”). Trang web này có thể chứa đựng giải thích về cách sử dụng các Dữ liệu Cá nhân và thông tin mà người sử dụng chuyển cho chúng tôi.

Khi gửi dữ liệu cá nhân thông qua trang web này, người sử dụng đồng ý rằng nó sẽ được xử lý theo cách thức do Masan High-Tech Materials toàn quyền quyết định.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình – điều này bao gồm quản lý các mối quan hệ hợp đồng, tuyển dụng, giám sát quyền truy cập vào các trang web của chúng tôi, quản lý rủi ro an toàn và bảo mật cũng như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của người sử dụng truy cập trang web cho các công ty liên kết, công ty con của chúng tôi cũng như với bên thứ ba liên quan đến việc điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và đại diện được ủy quyền của chính người sử dụng truy cập trang web – những người yêu cầu thông tin cho các mục đích trong Chính sách này. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ liệu của người sử dụng truy cập trang web cho các bên thứ ba khác nếu được yêu cầu làm như vậy vì các mục đích tuân thủ pháp luật. Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của người sử dụng truy cập trang web đến chừng nào chúng tôi thấy cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả trong chính sách này.

Người sử dụng truy cập trang web, bằng cách gửi Dữ liệu Cá nhân của mình thông qua trang web này, thừa nhận và đồng ý với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này như được chỉ ra ở đây và theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật & Thông báo Pháp lý này.

Người sử dụng truy cập trang web có quyền yêu cầu MHT cho tiếp cận, hoặc xóa hoặc chỉnh sửa lại Dữ liệu Cá nhân của người đó. Để thực hiện các quyền đó hoặc trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật & Thông báo Pháp lý này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://masanhightechmaterials.com/vi/contact-us/.

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để phân biệt từng người sử dụng truy cập trang web  một cách riêng biệt, giám sát việc sử dụng trang web, biên dịch dữ liệu tổng hợp, cải thiện trang web của chúng tôi và cung cấp cho người sử dụng truy cập trang web trải nghiệm tốt khi duyệt trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các cookie sau:

1. Cookie cần thiết nghiêm ngặt. Những cookie này hoàn toàn cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép người sử dụng truy cập trang web điều hướng trang web của chúng tôi và sử dụng các tính năng của nó. Loại cookie này chỉ tồn tại trong một thời gian giới hạn, trong khoảng thời gian người sử dụng truy cập trang web truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc theo yêu cầu khác và sau đó sẽ tự động bị xóa.

2. Cookie hiệu suất hoặc phân tích. Những cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và tính lượng khách truy cập và xem cách khách truy cập điều hướng trang web của chúng tôi khi đang sử dụng. Những cookie này cũng được sử dụng để nâng cao hiệu suất của trang web của chúng tôi và cải thiện cách hoạt động, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo rằng người dùng đang tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm một cách dễ dàng. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie Google Analytics để giúp chúng tôi thu thập thông tin về cách người sử dụng truy cập trang web điều hướng các trang trên trang web của chúng tôi và liệu người đó có tải xuống bất kỳ thứ gì hay không.

3. Cookie chức năng. Các Cookie được sử dụng để nhận biết người sử dụng truy cập trang web khi người đó quay lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa trải nghiệm của người đó bằng cách ghi nhớ các tùy chọn trang web của họ, chẳng hạn như ngôn ngữ người đó muốn đọc trang web của chúng tôi.

4. Cookie hướng đối tượng và tùy chỉnh. Những cookie này thu thập thông tin để giúp chúng tôi hiểu cách trang web của chúng tôi đang được sử dụng và để giúp chúng tôi tùy chỉnh trang web của mình phục vụ lợi ích của người sử dụng truy cập trang web.

Người sử dụng truy cập trang web có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối cookie. Người đó có thể thiết lập hoặc sửa đổi các điều khiển trong trình duyệt web của mình để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Nếu người sử dụng truy cập trang web chọn từ chối cookie, trang web của chúng tôi có thể hoạt động không chính xác.

THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Việc truy cập và sử dụng trang web này của Công ty Masan High-Tech Materials tuân theo các điều khoản và điều kiện nêu trong đây và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, người sử dụng truy cập trang web đồng ý gửi bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi đến cơ quan tài phán duy nhất là tòa án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với mọi văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các nội dung khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials cùng các công ty con và công ty liên kết của mình (gọi chung là “Masan High-Tech Materials”).

Người truy cập được phép xem các nội dung trong trang web, trích dẫn nội dung bằng cách in ấn, tải về đĩa cứng và phân phát cho người khác chỉ với mục đích phi thương mại, cung cấp thông tin hoặc mục đích cá nhân. Bất kể nội dung nào từ trang web này đều không được sử dụng để bán hoặc phân tán để kiếm lợi và cũng không được chỉnh sửa hoặc đưa vào bất kỳ ấn phẩm hoặc trang web nào khác, dưới dạng in ấn hoặc dạng điện tử, bao gồm cả việc đăng nội dung lên bất cứ trang web nào khác. Các giấy phép hoặc quyền khác đều không được cấp bởi Masan High-Tech Materials.

NHÃN HIỆU

Tất cả các nhãn hiệu được thể hiện trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu hoặc được sử dụng theo sự cấp phép của Masan High-Tech Materials.

TÍNH SẴN CÓ CỦA SẢN PHẨM

Việc tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên trang web không cấu thành lời đề nghị bán hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó, và cũng không có nghĩa là sản phẩm hoặc dịch vụ đó có sẵn ở tất cả các quốc gia trên thế giới, hoặc tên sản phẩm, mô tả hoặc thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ giống như trên trang web. Mọi thông tin cụ thể về tính sẵn có và tính phù hợp của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào Quý khách cần liên hệ Masan High-Tech Materials hoặc nhà phân phối liên quan.

CHỨNG KHOÁN

Mọi thông tin trên trang web này không được xem là lời mời để đầu tư vào Masan High-Tech Materials. Giá cổ phiếu và thu nhập từ cổ phiếu có thể dao động và các nhà đầu tư có thể không thu hồi được vốn đầu tư ban đầu. Hiệu quả trong quá khứ không nhất thiết phải là chỉ báo cho hiệu quả trong tương lai.

NỘI DUNG

Thông tin trên trang web này được biên soạn với tính tin cậy cao độ nhưng chỉ dành cho các mục đích nghiên cứu thông tin tổng quát. Chúng tôi nỗ lực duy trì thông tin cập nhật và chuẩn xác, nhưng chúng tôi không khẳng định hay bảo đảm theo bất kỳ cách thức nào, minh định hay ngầm định, về sự đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, thích hợp hoặc có sẵn lien quan đến trang web, hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc hình ảnh liên quan trọng trang web vì bất cứ mục đích gì. Masan High-Tech Materials và mọi nhân viên, nhà quản lý, và các bên đại diện hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web được kết nối với nó, bao gồm nhưng không giới hạn, việc mất đi lợi nhuận, các khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm, hoặc liên đới trách nhiệm nếu trang web tạm thời không thể truy cập do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Chúng tôi dành quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và chỉnh sửa nào đối với trang web này và Chính sách Bảo mật và Thông báo Pháp lý này khi thích hợp mà không cần phải thông báo. Người sử dụng truy cập trang web có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các thay đổi này trên website của chúng tôi.

LƯU Ý CÁC WEB TRÊN ĐƯỢC KẾT NỐI

Tại nhiều thời điểm trong quá trình truy cập web, người sử dụng có thể nhận kết nối đến trang web của Bên thứ ba liên quan đến một khía cạnh cụ thể. Điều này không có nghĩa là Masan High-Tech Materials có liên quan đến những trang web của Bên thứ ba này. Masan High-Tech Materials có ý định kết nối người sử dụng đến các trang web của Bên thứ ba mà người sử dụng có thể quan tâm, mặc dù vậy, Masan High-Tech Materials và các nhân viên, nhà quản lý, hoặc các bên đại diện hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm gì đối với trang web của Bên thứ ba và thông tin, chính sách bảo mật chứa đựng trong đó – tất cả mọi thông tin, tài liệu đó đều chưa được Masan High-Tech Materials kiểm chứng.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không chịu trách nhiệm, theo cách không giới hạn, với mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù ngẫu nhiên, hay do hậu quả hoặc trừng phạt, hoặc bất kỳ phí tổn nào khác có thể phát sinh thông qua việc sử dụng hoặc truy cập cũng như thiếu quyền truy cập vào trang web này, hoặc bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba, hoặc có thể phát sinh do phụ thuộc vào thông tin trên trang web này.