Tuyển dụng

Triết lý quản trị nhân lực

Tại Masan High-Tech Materials, chúng tôi trân trọng những giá trị cống hiến của người lao động và nỗ lực để đem lại một môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh, tích cực và hài hòa, trong đó người lao động có thể phát huy tiềm năng và giá trị bản thân. 

Đầu tư vào phát triển nhân lực được coi là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của công ty. Người lao động được coi trọng thông qua việc tái đầu tư liên tục vào đào tạo và phát triển cho người lao động. Phát triển và đầu tư vào văn hóa đoàn kết, nhân lực và tổ chức là một phần thiết yếu trong chiến lược kinh doanh của công ty.

Đọc thêm

Lộ trình phát triển sự nghiệp

Tại Masan High-Tech Materials, người lao động sẽ được tiếp cận với các cơ hội và lộ trình thăng tiến trong nghề nghiệp một cách rõ ràng thông qua những thành thích và đóng góp được ghi nhận định kỳ hàng năm. Chúng tôi xây dựng lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng từ vị trí công nhân, trợ lí, các nấc thang vị trí để vươn tới vị trí cao nhất tại Masan High-Tech Materials như Giám đốc Điều hành, Tổng Giám đốc và chia thành 02 khối: Một lộ trình thăng tiến dành cho khối hành chính và một lộ trình thăng tiến dành cho khối sản xuất, qua đó người lao động có thể chọn nghề nghiệp của mình theo chuyên môn và sở thích của mình.

Chương trình tuyển dụng

Tuyển dụng Sinh viên mới tốt nghiệp

Gia nhập Đội ngũ MHT – Bước tới thành công

Tuyển dụng Nhân sự có kinh nghiệm

Gia nhập Đội ngũ MHT – Bước tới thành công

Vị trí tuyển dụng