Sản phẩm

Vonfram trung gian

Các sản phẩm hóa chất Vonfram trung gian là tiền chất quan trọng trong sản xuất bột Vonfram, Vonframat, chất xúc tác và bột màu. Nguyên liệu Vonfram trung gian được sản xuất từ tinh quặng vonfram hoặc phế liệu vonfram tái chế

Sản phẩm Vonfram trung gian của Công ty TNHH Vonfram Masan

Chúng tôi sản xuất các hóa chất vonfram hiệu năng cao bao gồm muối Amoni Paratungstate và cả Oxit Vonfram có các đặc tính lý hóa khác nhau được thiết kế riêng cho từng ứng dụng của khách hàng.

Sản phẩm Vonfram trung gian và đặc tính

Muối Amoni paratungstate (APT) là một loại bột tinh thể màu trắng, có độ tinh khiết hóa học rất cao. APT chủ yếu được dùng làm sản phẩm trung gian phổ biến trong quá trình sản xuất oxit vonfram, axit vonfram, amoni metatungstat và các thành phần kim loại hữu cơ. Hợp chất này cũng được sử dụng trong xúc tác và hóa học tinh chế.

Oxit Vonfram vàng (YTO) là vonfram trioxit, được tinh luyện từ quá trình nung APT trong điều kiện oxy hóa. Các hạt YTO giả hình theo APT; tức là các hạt này có hình dạng và kích thước tương tự như tinh thể APT trước đó nhưng chứa các hạt WO3 rất nhỏ. Hợp chất này chủ yếu được sử dụng trong sản xuất bột kim loại vonfram, nhưng cũng được sử dụng trong các ứng dụng tạo sắc tố và xúc tác.

Oxit Vonfram xanh (BTO) được tinh luyện từ quá trình nung khan APT trong điều kiện hoàn nguyên. BTO không phải là hợp chất xác định về mặt hóa học, nhưng lại có các thành phần khác nhau, như trioxit, đồng vonfram và các loại oxit vonfram thấp hơn khác. Các hạt BTO giả hình theo APT, tương tự như YTO. Hợp chất này chủ yếu được sử dụng trong sản xuất bột kim loại vonfram.

Sản phẩm đa dạng

Amoni paratungstate (APT)Amoni paratungsate (APT) là một loại bột tinh thể màu trắng, ít hòa tan trong nước.
APT là tiền chất quan trọng nhất đối với hầu hết các sản phẩm vonfram như oxit vonfram, amoni metatungstate và axit vonfram.
Oxit vonfram xanhOxit vonfram xanh (BTO) là một loại bột màu xanh, được tinh luyện từ quá trình nung khan APT.
BTO là tiền chất quan trọng nhất trong dây chuyền sản xuất từ oxit thành kim loại vonfram và bột cacbua vonfram.
Oxit vonfram vàngOxit vonfram vàng (YTO) là một loại bột màu vàng, được tinh luyện từ quá trình nung khan APT trong điều kiện oxy hóa.
YTO được sử dụng để sản xuất kim loại vonfram và bột cacbua vonfram. Nó cũng được sử dụng làm chất tạo màu do có màu vàng sáng, hoặc làm chất xúc tác.
Muối Natri vonframatMuối Natri vonframat là một loại bột tinh thể màu trắng, tan nhiều trong nước. Nó chủ yếu được sử dụng làm chất trung gian để sản xuất APT.

Đối tác liên hệ tại Masan High-Tech Materials

Thông số sản phẩm

Amoni paratungstate (APT)

Tải về ngay

Oxit vonfram xanh

Tải về ngay

Oxit vonfram vàng

Tải về ngay

Muối Natri vonframat

Tải về ngay