Phát triển Bền vững

Phát triển bền vững là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty. Chúng tôi lồng ghép phát triển bền vững vào tất cả các hoạt động trên hành trình phát triển của Công ty cũng như đồng hành phát triển cùng cộng đồng.

Cấu trúc
Quản trị Bền vững

Nhằm mục đích đánh giá, cải thiện và nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững tại Công ty cũng như cộng đồng, chúng tôi đã thành lập 2 ủy ban đó là Ủy ban Phát triển Bền vững và Ủy ban Năng lượng. Các ủy ban tổ chức họp định kỳ để đánh giá hoạt động đã thực hiện và khuyến khích CB-CNV đóng góp sáng kiến cho các ủy ban.

Phát triển bền vững thông qua đổi mới sáng tạo

Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và đổi mới công nghệ để tối ưu hóa quy trình chế biến khoáng sản và kim loại, đồng thời chúng tôi cũng tập trung vào kiến tạo giải pháp cho khách hàng thông qua việc vận hành các trung tâm nghiên cứu và phát triển hiện đại tại Đức và Việt Nam. Điều đó không những đảm bảo vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ mà còn mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty sang các lĩnh vực khác.

Nguyên vật liệu thô bền vững

Chúng tôi thiết lập 2 nguyên tắc trong việc quản lý nguyên vật liệu thô, đó là: Không ngừng mở rộng các hoạt động tái chế và sử dụng nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường, công bằng và có đạo đức. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giảm thiểu tối đa việc lãng phí, thất thoát tài nguyên, tìm kiếm cơ hội có thể mang lại các dự án có doanh thu cao nhằm tiết kiệm tài nguyên và kéo dài vòng đời mỏ, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao doanh thu.

Sản xuất
Bền vững

Chúng tôi ứng dụng công nghệ mới từ các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo vào các hoạt động sản xuất để tối ưu hóa tỉ lệ thu hồi sản phẩm và phát triển các sản phẩm tiên tiến. Nhà máy được bảo trì thường xuyên để đảm bảo việc vận hành được thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Quản lý
Chuỗi cung ứng Bền vững

Chúng tôi hiểu rằng quản lý chuỗi cung ứng bền vững liên quan đến việc tích hợp ứng dụng thực tế về môi trường và tài chính vào vòng đời chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ vận chuyển, lưu kho, phân phối, tiêu thụ, hoàn trả và thải bỏ. Do đó, chúng tôi vận hành quản lý chuỗi cung ứng để hỗ trợ các công ty thành viên nhằm tối ưu hóa hoạt động đầu vào, đầu ra hướng tới tiết kiệm chi phí và đạt lợi nhuận cao hơn.

An toàn lao động và
Sức khỏe Bền vững

Chúng tôi xây dựng văn hóa an toàn trong môi trường làm việc và nỗ lực đảm bảo an toàn cho cả con người và hoạt động sản xuất bằng các chính sách bắt buộc và sự tuân thủ chặt chẽ với các tiêu chuẩn an toàn.

Bền vững
Môi trường

Chúng tôi tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và khuyến khích CB-CNV Công ty đóng góp các sáng kiến trong công tác bảo vệ môi trường. Công ty chúng tôi đang áp dụng các tiêu chuẩn và hệ thống quốc tế như ISO, 5S, Kaizen. Chúng tôi nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng địa phương và hỗ trợ các chương trình bảo vệ môi trường.

Phát triển Bền vững về
Nguồn nhân lực

Chúng tôi xác định con người là yếu tố then chốt quyết định thành công của tổ chức. Chúng tôi nỗ lực hết mình thực thi chiến lược quản trị nhân sự toàn cầu hiệu quả thông qua thiết kế, vận hành và phát triển tổ chức trên nền tảng tôn trọng giá trị văn hoá bản địa, tạo nên một môi trường làm việc đa dạng và bao trùm. Chúng tôi kiên định thực thi sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi bằng hiện thực hoá từ khâu tuyển chọn, sắp xếp, đánh giá, đãi ngộ công bằng và văn hoá học hỏi liên tục nhằm nâng cao năng suất lao động trên toàn cầu, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của toàn thể người lao động trong tổ chức, đặc biệt là phát triển đội ngũ lãnh đạo trẻ tài năng, dám nghĩ, dám làm, giỏi thích nghi với sự thay đổi của thế giới.

Phát triển Bền vững cùng Cộng đồng

Chúng tôi đồng hành cùng cộng đồng bằng cách cung cấp chất lượng sống tốt hơn cho người dân thông qua các chương trình hỗ trợ và phục hồi kinh tế để đảm bảo sự phát triển bền vững tương lai. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ cộng đồng trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương như trường học, đường xá và các đơn vị nông nghiệp; đồng thời thiết lập mạng lưới minh bạch thông tin để đảm bảo hành trình phát triển bền vững cùng cộng đồng.

Xem báo cáo Phát triển Bền vững năm 2022, 2021, 2020