Kỹ sư Cơ khí Tập sự


Mục tiêu công việc
:

 • Kỹ sư Cơ khí tập sự là một vị trí đầu vào làm việc trong bộ phận Kỹ thuật Bảo trì. Vị trí này phù hợp với sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, có thành tích cao. Bạn sẽ được thử thách trong vai trò của mình và đóng góp vào các dự án kinh doanh thực tế và dự án kỹ thuật. Đội ngũ lãnh đạo bảo trì gồm các chuyên viên trong và ngoài nước sẽ hỗ trợ bạn phát triển các kỹ năng kỹ thuật của bạn trong quá trình vận hành trong hoạt động sản xuất của Núi Pháo

Nhiệm vụ chính:

 • Tiến hành hoặc kiểm tra thiết bị, đường ống và kết cấu. Kiểm tra liên quan đến kiểm tra trực quan, kiểm tra không phá hủy, kiểm tra độ rung, khảo sát hình ảnh nhiệt, v.v.
 • Tham gia và / hoặc hỗ trợ các kỹ sư thực hiện công việc thiết kế kỹ thuật trong nhà máy sản xuất cho bất kỳ thiết bị nâng cấp nào.
 • Xem xét và đảm bảo mọi thay đổi mới đối với thiết bị hoặc thiết kế trong nhà máy tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cụ thể.
 • Hoàn thành bản phác thảo / thiết kế cơ bản, sử dụng phần mềm, như Auto Cad, v.v.
 • Viết các tại liệu kỹ thuật, báo cáo kiểm tra, v.v.
 • Hỗ trợ và cung cấp kỹ thuật hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận khác trong mỏ, bảo trì, lập hoạch, sản xuất và khai thác địa chất.
 • Làm việc với đối tác bên ngoài bằng việc cung cấp kỹ thuật hoặc hỗ trợ kỹ thuật nếu được yêu cầu
 • Tham gia thực hiện điều tra, xử lý sự cố hoặc phát hiện lỗi của thiết bị.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn quốc tế như ASME, ASTM, API, ISO.
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn Việt Nam như TCVN.
 • Kiến thức về Kỹ thuật
 • Hiểu về kỹ thuật thiết kế/ bản vẽ thiết kế
 • Sử dụng phần mềm để thiết kế như AutoCAD
 • Sử dụng phần mềm văn phòng Microsoft.
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Tinh thần làm việc theo nhóm.
 • Tư duy phân tích
 • Giải quyết vấn đề
 • Khả năng quản lý thời gian
 • Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.
 • Kỹ năng tổ chức.
 • Lập kế hoạch.
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.