Kỹ sư tính toán và kiểm soát độ tin cậy của hệ thống

Nhiệm vụ chính:

 • Theo dõi tình trạng làm việc và tham gia khắc phục các sự cố hỏng hóc của thiết bị.
 • Phân tích nguyên nhân hư hỏng và sử dụng hệ thống RCFA để tìm ra nguyên nhân gây hư hỏng thiết bị và đề xuất các giải pháp khắc phục.
 • Xây dựng và phát triển các quy trình sửa chữa thiết bị.
 • Xác định việc sử dụng các kỹ thuật bảo trì dự đoán nào đó.
 • Phân tích các báo cáo trong hệ thống CMMS, các chỉ số KPI đánh giá hiệu quả và độ tin cậy của thiết bị và hệ thống bảo dưỡng thiết bị để sửa đổi và hoàn thiện các chương trình bảo dưỡng dự phòng.
 • Lập kế hoạch và lịch bảo dưỡng phòng ngừa, sửa chữa toàn nhà máy.
 • Phân tích các dữ liệu lưu trữ, thông số vận hành và xu hướng sử dụng thiết bị để đề xuất các phương pháp cải tiến cần thiết nhằm đạt được chi phí vòng đời thấp nhất cho tất cả các thiết bị.
 • Lập kế hoạch vật tư thay thế cần thiết hàng năm.
 • Thiết lập các mục tiêu hay yêu cầu về độ tin cậy cho hệ thống hay cụm thiết bị.
 • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành cơ khí.
 • Bảo dưỡng và vận hành thiết bị quay (máy đập, máy nghiền, nén khí, bơm, khuấy v.v…) thiết bị tĩnh (như đường ống, bình áp lực, v.v…) thiết bị nâng, cẩu và hệ thống các thiết bị cơ khí khác.
 • Thiết kế cơ khí và hệ thống công nghệ chế tạo.
 • Hiểu cơ bản về hệ thống quản lý bảo dưỡng thiết bị bằng máy tính (CMMS).
 • Kỹ thuật thực hành về bảo dưỡng thiết bị: Cân đồng tâm, phân tích nhiệt phổ, ma sát và bôi trơn, phân tích độ rung và dao động, kiểm tra không phá hủy.
 • Hiểu các khái niệm về bảo dưỡng, độ tin cậy và hiệu quả làm việc của thiết bị như TPM (total productive maintenance), OEE (Overall equipment effectiveness), TEEP (Total Effective Equipment Performance), ELCC, RCFA (root cause failure analysis), FMEA (failure modes and effects analysis), MTBF (Mean time between failures), MTTF (Mean time to failure), MTTR (Mean time to repair), MTR(Mean time to repair or recover).
 • Sử dụng thành thạo máy tính và các chương trình ứng dụng (Work, Excel. MS Project, AutoCad).
 • Tiếng Anh lưu loát.
Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.