MASAN HIGH-TECH MATERIALS ĐẠT DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN THUẦN PHÂN BỔ CHO CỔ ĐÔNG CAO KỶ LỤC VỚI 196 TỶ ĐỒNG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2021

Feb 09, 2022

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2022 – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: “MSR”) (“Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”), một trong những nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất tại Việt Nam, xin trân trọng công bố kết quả kinh doanh của quý 4 năm 2021 (“Quý IV/2021”) và năm tài chính 2021 (“FY2021”)