MASAN HIGH-TECH MATERIALS ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 DOANH NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ KINH DOANH HIỆU QUẢ

Jun 28, 2023

Ngày 28/6/2023 – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (Masan High-Tech Materials) được vinh danh ‘Top 10 Doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả Việt Nam năm 2023’ (VIE10) tại Lễ công bố Danh sách Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2023 (VIE50), nhờ đạt nhiều thành tựu công nghệ nổi bật trong lĩnh vực sản xuất các vật liệu công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp trọng yếu trên toàn cầu.