Hợp nhất với H.C.Starck, quý 2 lãi gộp 554 tỷ đồng

Jan 14, 2022

Phần lãi gộp tăng cao lại bị cấn trừ bởi sự sụt giảm doanh thu tài chính và chi phí tăng nên Masan High-Tech Materials (MSR) chỉ lãi ròng 2 tỷ đồng trong quý 2. 

Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (mã CK: MSR) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.
Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 3.149 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 554 tỷ đồng khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ gộp gần 67 tỷ đồng cùng kỳ 2020.

Trong kỳ hoạt động tài chính có doanh thu giảm mạnh từ 470 tỷ đồng xuống còn 39 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng và chi phí QLDN cùng tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí và có lỗ khác hơn 9 tỷ đồng MSR lãi sau thuế 18 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 201 tỷ đồng. LNST công ty mẹ là 2 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1 đồng.

MSR cho biết lợi nhuận gộp quý 2 tăng 621 tỷ đồng so với cùng kỳ do sáp nhập hoàn toàn nền tảng kinh doanh H.C.Starck vào MHT dẫn tới doanh thu quý 2/2021 tăng 109% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó nhu cầu về vonfram vượt kỳ vọng và giá vonfram trên thị trường cũng đã duy trì ổn định ở mức cao; Đơn giá sản xuất các sản phẩm vonfram và fluorspar giảm.

Tuy nhiên sự gia tăng của lợi nhuận đã bị cấn trừ bởi thu nhập từ hoạt động tài chính giảm, chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí khác và chi phí thuế tăng 41 tỷ đồng sau khi hợp nhất hoàn toàn với H.C.Starck.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, MSR đạt 6.107 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp 2,4 lần cùng kỳ, quý 1 lỗ lớn nên lãi sau thuế 6 tháng âm 262,6 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ gần 291 tỷ đồng.

Năm 2021, MHT dự kiến doanh thu vào khoảng 11.500 – 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông đạt khoảng 200 – 400 tỷ đồng.

Với những lợi thế về thị trường và giá, đồng thời thực hiện giá trị đối với việc bán sản phẩm đồng trong nửa cuối năm, MSR kỳ vọng vẫn sẽ đạt được các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2021.

Nguồn: CafeF