Nhu cầu Vonfram vượt kỳ vọng, Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi năm 2021 cao gấp 5 lần năm trước

Feb 03, 2022
Nhu cầu Vonfram vượt kỳ vọng, Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi năm 2021 cao gấp 5 lần năm trước

Quý 4/2021 MSR lãi sau thuế hơn 483 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 11 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (mã CK: MSR) đã công bố BCTC quý 4/2021 và lũy kế năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 3.960,5 tỷ đồng, tăng 78,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó chi phí giá vốn tăng thấp hơn ở mức 31,9% lên 2.932 tỷ đồng nên lãi gộp đạt 1.028,6 tỷ đồng, trong khi con số thực hiện trong cùng kỳ 2020 âm 5,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động tài chính có doanh thu tăng cao gấp gần 2 lần lên 113,5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tiết giảm 18,6% còn 369,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí trả lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN tăng tương ứng với sự tăng trưởng vượt bậc của doanh thu và lợi nhuận gộp, lần lượt tăng trưởng gấp rưỡi và gấp 12,6 lần so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 128,9 tỷ đồng và 183,3 tỷ đồng. Ngoài ra quý 3, MSR ghi nhận khoản lỗ khác 7,2 tỷ đồng, trong khi quý 3/2020 có lãi 396 tỷ đồng.

Kết quả, MSR lãi sau thuế hơn 483 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 11 tỷ đồng. Trong đó, LNST công ty mẹ là hơn 466 tỷ đồng tương đương EPS đạt 424 đồng.

Nhu cầu Vonfram vượt kỳ vọng, Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi năm 2021 cao gấp 5 lần năm trước - Ảnh 1.

MSR cho biết, lợi nhuận gộp quý 4 tăng 1.034 tỷ đồng so với cùng kỳ do nhu cầu về vonfram tiếp tục ở mức cao và giá vonfram trên thị trường sau khi tăng nhẹ vào tháng 10 đã duy trì ổn định đến cuối năm 2021 và đạt 320USD/mtu tại thời điểm 31/12/2021, cao hơn 39% so với giá tại cùng thời điểm 2020. Ngoài ra giá bitmuth vẫn tiếp tục tăng nhẹ và giá florit tăng do ảnh hưởng của việc gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, MSR cũng cho biết lợi nhuận khác lỗ trong quý 4 là do cùng kỳ năm 2020 ghi nhận 417 tỷ đồng vào thu nhập khác liên quan đến việc ghi nhận lợi thế thương mại âm phát sinh từ việc hợp nhất kinh doanh với H.C.Stark.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt hơn 13.564 tỷ đồng, tăng 86% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm chi phí vốn, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.270 tỷ đồng, gấp gần 13 lần cùng kỳ.

Trừ các chi phí phát sinh khác, năm 2021 MSR lãi sau thuế 261 tỷ đồng, tăng đột biến gấp 5 lần cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 195,6 tỷ đồng. EPS đạt 178 đồng.

Năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu vào khoảng 11.500 – 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông đạt khoảng 200 – 400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm MSR đã hoàn thành vượt 8,5% mục tiêu doanh thu ở mức cao và hơn 65% mục tiêu lợi nhuận ở mức cao, song đã vượt gần 31% mục tiêu lợi nhuận ở mức thấp.

Nhu cầu Vonfram vượt kỳ vọng, Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi năm 2021 cao gấp 5 lần năm trước - Ảnh 2.

Nguồn: CafeF