Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Aug 24, 2023

Ngày 23/08/2023, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, xuất nhập cảnh và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo. 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Tại chương trình, cán bộ, công nhân viên Công ty đã được báo cáo viên của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của Công an tỉnh Thái Nguyên thời gian qua; tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: Tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm xâm phạm trẻ em, tội phạm mua bán người, các loại tội phạm về ma túy, tội phạm hoạt động trên không giang mạng và các biện pháp phòng ngừa; tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.v.v…

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên Công ty chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời tham gia phòng ngừa, tố giác, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật của các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan doanh nghiệp và tại địa phương./.